Наставници


ВУКОВИЋ др НЕНАД
Редовни професор
Институт за хемију

ДУГИЋ др МИРОЉУБ
Редовни професор
Институт за физику

ЂОРЂЕВИЋ др РАДОСАВ
Редовни професор
Институт за математику и информатику

ЂУКИЋ др НЕВЕНА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

ЖИВИЋ др ИВАН
Редовни професор
Институт за физику

ИВАНОВИЋ др МИЛОШ
Редовни професор
Институт за математику и информатику

ЈЕВТИЋ др ВЕРИЦА
Редовни професор
Институт за хемију

ЈОКСОВИЋ др МИЛАН
Редовни професор
Институт за хемију

КОВАЧЕВИЋ др МИЛАН
Редовни професор
Институт за физику

МАТОВИЋ др ЗОРАН
Редовни професор
Институт за хемију

Институт за биологију и екологију

МЛАДЕНОВИЋ др МИЛАН
Редовни професор
Институт за хемију

НЕШОВИЋ др ЕМИЛИЈА
Редовни професор
Институт за математику и информатику

ОГЊАНОВИЋ др БРАНКА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

ОСТОЈИЋ др АЛЕКСАНДАР
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

ПЕТРОВИЋ др БИЉАНА
Редовни професор
Институт за хемију

ПЕУЛИЋ др АЛЕКСАНДАР
Редовни професор
Институт за математику и информатику

ПЕШИЋ др СНЕЖАНА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

РАЈКОВИЋ др СНЕЖАНА
Редовни професор
Институт за хемију

САВОВИЋ др СВЕТИСЛАВ
Редовни професор
Институт за физику

СИМИЋ др СНЕЖАНА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

СИМИЋ др ВЛАДИЦА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

СТАНИЋ др ЗОРКА
Редовни професор
Институт за хемију

СТАНИЋ др СНЕЖАНА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију

СТАНИЋ др МАРИЈА
Редовни професор
Институт за математику и информатику

СТОЈАНОВИЋ др БОБАН
Редовни професор
Институт за математику и информатику

ТОПУЗОВИЋ др МАРИНА
Редовни професор
Институт за биологију и екологију


АЛЕКСИЋ др СУЗАНА
Ванредни професор
Институт за математику и информатику

БОГОЈЕСКИ др ЈОВАНА
Ванредни професор
Институт за хемију

БОЈОВИЋ др БИЉАНА
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

БОЈОВИЋ др ДЕЈАН
Ванредни професор
Институт за математику и информатику

БОРОВИЋАНИН др БОЈАНА
Ванредни професор
Институт за математику и информатику

ГЛИШИЋ др БИЉАНА
Ванредни професор
Институт за хемију

ГЛИШИЋ др РАДМИЛА
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

ГЛОЂОВИЋ др АНИЦА
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

ГРУЈИЧИЋ др ДАРКО
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

ДИМИТРИЈЕВИЋ др СЛАЂАНА
Ванредни професор
Институт за математику и информатику

ЂЕЛИЋ др ГОРИЦА
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

ЈОКСОВИЋ др ЉУБИНКА
Ванредни професор
Институт за хемију

КОСАНИЋ др МАРИЈАНА
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

КРСТИЋ др ДРАГАНА
Ванредни професор
Институт за физику

МАТИЋ др МИЛОШ
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

ПЕТРОВИЋ др ВИОЛЕТА
Ванредни професор
Институт за физику

ПЕТРОВИЋ др ВЛАДИМИР
Ванредни професор
Институт за хемију

РАДЕНКОВИЋ др СЛАВКО
Ванредни професор
Институт за хемију

СИМИЋ др САША
Ванредни професор
Институт за физику

СТАНКОВИЋ др МИЛАН
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

СТЕВАНОВИЋ др НЕНАД
Ванредни професор
Институт за физику

СТЕФАНОВИЋ др ОЛГИЦА
Ванредни професор
Институт за биологију и екологију

Институт за математику и информатику

ФУРТУЛА др БОРИС
Ванредни професор
Институт за хемију

ХИНИЋ др ДАРКО
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета


Институт за биологију и екологију

Институт за физику

Институт за математику и информатику

Институт за биологију и екологију

Институт за биологију и екологију

Институт за математику и информатику

Институт за хемију

Институт за хемију

Институт за биологију и екологију

Институт за хемију

Институт за физику

Институт за математику и информатику

Институт за математику и информатику

Катедра општеобразовних предмета

Институт за физику

Институт за хемију

Институт за математику и информатику

Институт за биологију и екологију

Институт за хемију

Институт за математику и информатику

Институт за биологију и екологију

Институт за математику и информатику

Институт за биологију и екологију

Институт за физику

Институт за математику и информатику

Институт за математику и информатику

Институт за хемију

Институт за физику

Институт за математику и информатику

Институт за математику и информатику

Институт за математику и информатику

Институт за биологију и екологију

Катедра општеобразовних предмета

Институт за хемију

Институт за хемију

Институт за физику

ВУКИЋЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ мр ЉИЉАНА
Наставник страног језика
Катедра општеобразовних предмета