др Снежана Рајковић

др Снежана Рајковић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-23 Дипломирао: 1994. године
Email: snezana.rajkovic@pmf.kg.ac.rs
snezana@kg.ac.rs
Магистрирао: 1997. године
Телефон: 034 336 223 лок. 254 Докторирао: 2004. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије
 • Неорганска хемија 1.
 • Одабрана поглавља неорганске хемије
 • Хемија раствора
 • Структурна неорганска хемија
Докторске академске студије
 • Координациона хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. L. Senerović, M. D. Živković, A. Veselinović, A. Pavić, M. I. Đuran, S. Rajković, J.Nikodinović - Runić, Synthesis and Evaluation of Series of Diazine-Bridged Dinuclear Platinum (II) Complexes through in Vitro Toxicity and Molecular Modeling: Correlation between сtructure and аctivity of Pt(II) complexes J. Med. Chem. 58 (2015) 1442−1451.
 2. S. Rajković, M. D. Živković, M. I. Đuran, Reactions of dinuclear platinum (II) complexes with peptides Curr. Protein Pept. Sc. 17 (2016) 95-105.
 3. S. Rajković, M. D. Živković, B. Warżajtis, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Synthesis, spectroscopic and X-ray characterization of various pyrazine-bridged platinum(II) complexes: 1H NMR comparative study of their catalytic abilities in the hydrolysis of methionine- and histidine-containing dipeptides, Polyhedron, 117 (2016) 367–376.
 4. M. D. Živković, S. Rajković, B. Ð. Glišić, N. S. Drašković, M. I. Djuran, Hydrolysis of the amide bond in histidine- and methionine-containing dipeptides promoted by pyrazine and pyridazine palladium(II)-aqua dimers: Comparative study with platinum(II) analogues, Bioorganic Chemistry 72 (2017) 190–198.
 5. B. Konovalov, M. D. Živković, J. Z. Milovanović, D.B. Djordjević, A.N. Arsenijević, I. R. Vasić, G. V. Janjić, A. Franich, D. Manojlović, S. Skrivanj, M. Z. Milovanović, M. I. Djuran, S. Rajković Synthesis, cytotoxic activity and DNA interaction studies of new dinuclear platinum(II) complexes with an aromatic 1,5-naphthyridine bridging ligand: DNA binding mode of polynuclear platinum(II) complexes in relation to the complex structure, Dalton Trans., 47 (2018) 15091–15102.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Национални пројекти
 • Пројекат број: 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-2016)
 • Пројекат Српске академијe наука и уметности; Бр. пројекта: Ф128 “Комплекси метала као потенцијални терапеутски агенси” (период ангажовања 2016- )
Међународни пројекти
 • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија; Бионеорганска хемија; Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English