Ценовник услуга

Одлука о висини цена услуга из делатности факултета
Одлука о расподели средстава на основу уписа на докторске академских студија