Ценовник услуга

Одлука о висини цена услуга из делатности Факултета
Одлука о висини школарина за школску 2021/2022. годину
Одлука о мерилима за утврђивање школарине основних и мастер академских студија
Одлука о расподели средстава на основу уписа на докторске академских студија