Ценовник услуга


Одлука о висини цена услуга из делатности Факултета

Одлука о мерилима за утврђивање школарине основних и мастер академских студија

Одлука о расподели средстава на основу уписа на докторске академских студија