ИСПИТНИ РОКОВИ


ИСПИТНИ РОКОВИ У 2018. ГОДИНИ


НОВЕМБАРСКИ ОД 5. 11. ДО 30. 11. 2018.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 1. 11. ДО 2. 11. 2018.
 
ДЕЦЕМБАРСКИ ОД 6. 12. ДО 31. 12. 2018.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

продужено због техничких разлога
ОД 3. 12. ДО 4. 12. 2018.

10. И 11. 12. 2018.

ИСПИТНИ РОКОВИ У 2019. ГОДИНИ


ЈАНУАРСКИ ОД 21. 1. ДО 8. 2. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 16. 1. ДО 18. 1. 2019.
 
ФЕБРУАРСКИ ОД 18. 2. ДО 22. 2. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 11. 2. ДО 13. 2. 2019.
 
МАРТОВСКИ ОД 14. 3. ДО 29. 3. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 1. 3. ДО 3. 3. 2019.
 
ЈУНСКИ ОД 17. 6. ДО 12. 7. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 12. 6. ДО 14. 6. 2019.
 
АВГУСТОВСКИ ОД 26. 8. ДО 4. 9. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 21. 8. ДО 23. 8. 2019.
 
СЕПТЕМБАРСКИ ОД 9. 9. ДО 25. 9. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 5. 9. ДО 6. 9. 2019.