ИСПИТНИ РОКОВИ


ИСПИТНИ РОКОВИ У 2020. ГОДИНИ


ЈАНУАРСКИ ОД 20. 1. ДО 7. 2. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 15. 1. ДО 17. 1. 2020.
 
ФЕБРУАРСКИ ОД 12. 2. ДО 21. 2. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 10. 2. ДО 11. 2. 2020.
 

Информације за апсолвенте

Поштоване колеге,

подсећамо Вас да је на седници Наставно-научног већа од 9. 10. 2019. године донета одлука бр. 520/XIV-1, према којој студенти који су одслушали наставу по одредбама Студијских програма усвојених по Закону о високом оброзовању (по Болоњи) могу полагати испите у апсолвентским испитим роковима који важе за студенте који студирају по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању и то почев од 2012-те године.

Студенти (апсолевенти) могу да полажу све испите које нису положили, без обзира у којој години студија су их слушали (првој, другој, трећој или четвртој).

У складу са правилима студирања, све испите који се слушају у зимском семестру апсолвенти могу да, осим у редовним испитним роковима, полажу у априлском и мајском апсолветском року, а испите који се слушају у летњем семестру могу да, осим у редовним роковима, полажу у новембарском и децембарском апсолвентском року.

У Крагујевцу, 14. 10. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Александар Остојић