ИСПИТНИ РОКОВИ У 2019. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОКОВИ У 2019. ГОДИНИ


ЈАНУАРСКИ ОД 21. 1. ДО 8. 2. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 16. 1. ДО 18. 1. 2019.
 
ФЕБРУАРСКИ ОД 18. 2. ДО 22. 2. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 11. 2. ДО 13. 2. 2019.
 
МАРТОВСКИ ОД 14. 3. ДО 29. 3. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 1. 3. ДО 3. 3. 2019.
 
ЈУНСКИ ОД 17. 6. ДО 12. 7. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 12. 6. ДО 14. 6. 2019.
 
АВГУСТОВСКИ ОД 26. 8. ДО 4. 9. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 21. 8. ДО 23. 8. 2019.
 
СЕПТЕМБАРСКИ ОД 9. 9. ДО 25. 9. 2019.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 5. 9. ДО 6. 9. 2019.