ИСПИТНИ РОКОВИ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ


ИСПИТНИ РОКОВИ У 2020. ГОДИНИ


Априлски рок (важи само за студенте који су Факултет уписали пре новог Закона о високом образовању, пре Болоње) ОД 25. 5. ДО 29. 5. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 20. 5. ДО 22. 5. 2020.
Термини појединачних испита биће истакнути после завршетка пријављивања;
Мајски рок (важи само за студенте који су Факултет уписали пре новог Закона о високом образовању, пре Болоње) ОД 3. 6. ДО 12. 6. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 1. 6. ДО 2. 6. 2020.
Термини појединачних испита биће истакнути после завршетка пријављивања;
Јунски рок ОД 15. 6. ДО 3. 7. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 10. 6. ДО 12. 6. 2020.
 
Јулски рок ОД 6. 7. ДО 17. 7. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 4. 7. ДО 5. 7. 2020.
 
Августовски рок ОД 24. 8. ДО 2. 9. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 19. 8. ДО 21. 8. 2020.
 
Септембарски рок ОД 7. 9. ДО 23. 9. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 1. 9. ДО 4. 9. 2020.
 
Ванредни септембарски рок ОД 28. 9. ДО 3. 10. 2020.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ОД 21. 9. ДО 25. 9. 2020.

Информације за апсолвенте

Поштоване колеге,

подсећамо Вас да је на седници Наставно-научног већа од 9. 10. 2019. године донета одлука бр. 520/XIV-1, према којој студенти који су одслушали наставу по одредбама Студијских програма усвојених по Закону о високом образовању (по Болоњи) могу полагати испите у апсолвентским испитним роковима који важе за студенте који студирају по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању и то почев од 2012-те године.

Студенти (апсолвенти) могу да полажу све испите које нису положили, без обзира у којој години студија су их слушали (првој, другој, трећој или четвртој).

У складу са правилима студирања, све испите који се слушају у зимском семестру апсолвенти могу да, осим у редовним испитним роковима, полажу у априлском и мајском апсолветнском року, а испите који се слушају у летњем семестру могу да, осим у редовним роковима, полажу у новембарском и децембарском апсолвентском року.

У Крагујевцу, 14. 10. 2019. године

Природно-математички факултет

Продекан за наставу

Проф. др Александар Остојић