Институт за биологију и екологију

 

Институт за биологију и екологију је организациона јединица Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Почео је са радом школске 1972/73. године. Учионице, лабораторије, рачунарске сале, библиотека и читаоница које су на располагању наставницима и студентима, заузимају простор од преко хиљаду квадратних метара у три зграде, које су у оквиру једне целине.

Званична презентација Института за биологију и екологију налази се на адреси http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/index.html

Део наставних и научно-истараживачких активности се одвија у следећим организационим целинама:

  • Акваријум
  • Ботаничка башта
  • Центар за преклиничка испитивања активних супстанци
  • Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту.

У реализацији наставе и научно-истраживачких активности учествује 69 запослених професора, доцената, сарадника и техничког особља.

Институт је кадровски и материјално оспособљен за школовање и формирање стручњака из области биологије и екологије, који ће своја знања примењивати у педагошкој, научној делатности и привреди.

На Институту се реализују основне, мастер и докторске студије у складу са принципима Болоњске декларације и Законом о високом образовању.

Акредитовани су следећи студијски програми:

  • основне академске студије Биологије (четири године, 240/241ЕСПБ)
  • основне академске студије Екологије (четири године, 240/241ЕСПБ)
  • мастер академске студије Биологије (једна година, 60 ЕСПБ)
  • мастер академске студија Екологије (једна година, 60 ЕСПБ)
  • докторске академске студије Биологије (три године, 180 ЕСПБ)

Осим наставе, на Институту се реализује и научно-истраживачки рад, преко пројеката финансираних од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије, као и пројеката финансираних од стране Европске уније. Наставници и сарадници Института реализују и већи број стручних пројекта са привредом. Успостављена је сарадња са великим бројем институција из иностранства и земље. Резултати рада наших наставника и сарадника су публиковани у међународним и домаћим часописима, монографијама, књигама, као и на међународним и домаћим конференцијама.

У оквиру Акваријума и Ботаничке баште организују се посете и едукативне радионице за ученике основних и средњих школа, као и студенте других факултета.