In memoriam

Др Растко Вукићевић, Редовни професор

(1949-2022)


Професор др Растко Вукићевић је рођен 1949. године у Кајкову, општина Лепосавић, Косово и Метохија, Република Србија. Основну школу завршио је у Лепосавићу, а средњу хемијску техничку у Косовској Митровици 1968. Студије хемије завршио је 1976. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини. Магистрирао је на Природно-математичком факултету у Крагујевцу 1984. године, а докторирао 1989. Године На Природно-математичком факултету у Београду. У звање асистента-приправника за ужу научну област Органска хемија на Природно-математичком факултету у Крагујевцу изабран је 1977. године, у звање доцента 1989. године, у звање ванредног професора 1996. године, а у звање редовног професора 2004. године.

На Природно-математичком факултету у Крагујевцу предавао је Органске синтезе, Органске синтезе 2, Индустријску хемију, Стереохемију, Синтетичку електроорганску хемију, Савремене методе у органској хемији.

Објавио је 70 научних радова у познатим међународним часописима и учествовао на бројним међународним и домаћим научним конференцијама. Коаутор је уџбеника Органска Хемија за студенте медицине (три издања) и практикума за исти предмет (неколико издања).

Под његовим менторством одбрањено је пет докторских дисертација.

Једногодишње постдокторске студије обавио је 1989/90. на Макс-Планк Институту у Милхајму (Немачка). У више наврата био је на студијским боравцима на универзитетима у Европи, а као професор по позиву 2009. на Универзитету у Бордоу (Француска) и 2010. на Националном универзитету у Јокохами (Јапан).

Руководио је израдом три научна пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и српским тимом међународног пројекта у оквиру SCOPES програма. Имао је развијену међународну сарадњу са научницима из Француске, Аустрије, Мађарске, Швајцарске итд.

Био је члан уређивачког одбора часописа Chemistry: an Indian Journal.

Пензионисан је на Природно-математичком факултету 2015. године.
Др Милић Матовић, Редовни професор ПМФ-а у Нишу, у пензији

(1943-2023)


Професор др Милић Матовић је рођен 1943. године у Пријепољу. Студије биологије завршио је 1966. године на Природно-математичком факултету у Београду, а магистарске студије на смеру Заштита и унапређење животне средине 1979. године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Докторску дисертацију из области заштите животне средине је одбранио 1986. На Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Радио је као професор биологије у више средњих школа у Србији. Краће време је радио на Институту за шумарство у Београду, а затим је биран у звање доцента на предмету Методика наставе биологије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, где је радио од 1987. до 2006. године. У звање редовног професора изабран је 2006. године на Природно-математичком факултету у Нишу.

Наставни рад др Милића Матовића на Факултету је реализован у оквиру већег броја предмета на основним и магистарским студијама: Заштита животне средине, Човек и животна средина, Анализа утицаја индустријских процеса на животну средину, Методика наставе биологије, Методологија научног истраживања, Историјат фитотерапије, Производња етарских уља, Увод у методику наставе биологије, Иновације у настави биологије.

Професор Матовић у свом научноистраживачком раду се бавио заштитом животне средине, флористичко-фитоценолошким истраживањима, биотехнологијом лековитог биља и методиком наставе биологије. Из ових области објавио је 374 рада и 32 књиге/монографије.

У току рада на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и као спољни сарадник Института за проучавање лековитог биља из Београда, Института за шумарство из Београда и Института Михајило Пупин из Београда, професор Матовић је учествовао, као руководилац или истраживач, у реализацији 53 пројекта.