Алексић др Сузана

Алексић др Сузана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-26 Дипломирала: 26.10.2001. године
Email: suzanasimic@kg.ac.rs Магистрирала: 28.12.2006. године
Телефон: 034 300 247 Докторирала: 03.12.2011. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Анализа 2.
  • Методика наставе анализе
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. S. Pilipović, S. Simić, Frames for weighted shift-invariant spaces, Mediterr. J. Math., (2012), vol. 9 br. 4, str. 897-912.
  2. S. Pilipović, S. Simić, Construction of frames for shift-invariant spaces, J FUNCT SPACE APPL, vol. 2013, Article ID 163814, 7 pages, 2013. doi:10.1155/2013/163814.
  3. S. Simić, A note on Stone's, Baire's, Ky Fan's and Dugundji's theorem in tvs-cone metric spaces, Appl. Math. Lett. (2011) Volume 24, Issue 6, 999-1002.
  4. Z. Kadelburg, S. Radenović, S. Simić, Abstract metric spaces and Caristi-Nguyen-type theorems, Filomat 25(3) (2011), 111-124.
  5. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, S. Simić, S. Dimitrijević, Common fixed point under contractive condition of Ćirić type on cone metric type spaces, Fixed Point Theory Appl. (2012), 2012:35 , 14 pages, doi:10.1186/1687-1812-2012-35.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Методе моделирања и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима , #174024
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Функционална анализа, Теорија оквира, Теорија фиксне тачке, Фракционе диференцијалне једначине

Home Page