Петровић др Биљана

Петровић др Биљана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: Б-I-11 Дипломирао: 1994. године
Email: biljanap@kg.ac.rs Магистрирао: 12.03.1999. године
Телефон: 034 336 223 лок. 363 Докторирао: 07.07.2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Индустријска хемија 1.
 • Хемија атмосфере
 • Неорганска хемија 2.
Мастер студије
 • Неорганске синтезе и методе карактеризације
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Petrović, Ž. D. Bugarcic and R. van Eldik, Kinetic studies on the reactions of [Pd(dach)(X-Y)] complexes with some DNA constituents, Dalton Trans., 2008, 807-813.
 2. B. Petrović, Ž. D. Bugarčić, A. Dees, I. Ivanović-Burmazović, F. W. Heinemann, R. Puchta, S. N. Steinmann, C. Corminboeuf and R. van Eldik, Role of π-Acceptor Effects in Controlling the Lability of Novel Monofunctional Pt(II) and Pd(II) Complexes: Crystal Structure of [Pt(tripyridinedimethane)Cl]Cl, Inorg. Chem., 2012, 51, 1516-1529.
 3. S. Jovanović, B. Petrović, Ž. D. Bugarčić and R. Van Eldik, Reduction of some Pt(IV) complexes with biologically important sulfur-donor ligands, Dalton Trans., 2013, 42 (24), 8890 – 8896.
 4. A. M. Mijatović, R. M. Jelić, J. Bogojeski, Ž.D. Bugarčić, B. V. Petrović, Kinetics, mechanism, and equilibrium studies of the reactions between a ruthenium(II) complex and some nitrogen- and sulfur-donor nucleophiles, Monatsh. Chem., 2013, 144, 1489-1498.
 5. M. Kosović, Ž. Jaćimović, Ž. D. Bugarčić and B. Petrović, Kinetics and mechanism of the substitution reactions of some monofunctional Pd(II) complexes with ifferent nitrogen-donor heterocycles, J. Coord. Chem., 2015, 68 (17-18), 3003-3012.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству. Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима. Пројекат бр. 172011 (2011-2015)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Неорганска хемија; Бионеорганска хемија; Механизми неорганских реакција
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English