Упис на сва три нивоа студија


Упис на сва три нивоа студија врши се на основу конкурса, који на предлог Факултета расписује Универзитет. У конкурсу се наводе услови за упис и начин провере испуњавања услова, а у складу са захтевима студијског програма.

За упис на сва три нивоа студија (ОАС, МАС, ДАС) потребно је следеће:

  • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а);
  • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а);
  • уплата за трошкове уписа;
  • уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Додатне информације се налазе у тексту конкурса за упис на одговарајући ниво студија.

Конкурси за упис на основне акдемске студије се објављују крајем маја/почетком јуна, а за упис на мастер и докторске академске студије у октобру месецу.

Конкурси се објављују на сајту Факултета.