Седнице и документи Наставно-научног већа одржаних у 2024. години


ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:


10. 4. 2024.
27. 3. 2024.
13. 3. 2024.
28. 2. 2024.
14. 2. 2024.
31. 1. 2024.