Секретаријат


Служба за опште и правне послове

Руководилац:
Секретар, Мирјана Ћурчић,
Запослени:
Бранкица Лекић, brankica.lekic@pmf.kg.ac.rs
Соња Илић, sonja.ilic@pmf.kg.ac.rs
Душица Динић, dusica.dinic@pmf.kg.ac.rs
Драгана Милетић, dragana.miletic@pmf.kg.ac.rs
Далиборка Јовановић, daliborka.jovanovic@pmf.kg.ac.rs

Студентска служба

Руководилац:
Шеф студентске службе, Биљана Пауновић,
Запослени:
Бранко Милошевић, branko.milosevic@pmf.kg.ac.rs
Јелица Митровић, jelica.mitrovic@pmf.kg.ac.rs
Јелена Јовановић, jelena.jovanovic@pmf.kg.ac.rs

Служба за финансијске и рачуноводствене послове

Руководилац:
Шеф рачуноводства, Драгица Божиновски,
Запослени:
Марија Раденковић, marija.radenkovic@pmf.kg.ac.rs
Драгана Драшковић, dragana.draskovic@pmf.kg.ac.rs
Љубица Нешић, ljubica.nesic@pmf.kg.ac.rs
Ирина Богосављевић, irina.bogosavljevic@pmf.kg.ac.rs
Мирјана Јовановић, mirjana.jovanovic@pmf.kg.ac.rs
Слађана Јовановић, sladjana.jovanovic@pmf.kg.ac.rs

Tехничко-информатичка служба

Руководилац:
Шеф техничко-информатичке службе, Томислав Јевтић,
Запослени:
Војкан Гајић, vojkan.gajic@pmf.kg.ac.rs
Кристина Михајловић, kristina.mihajlovic@pmf.kg.ac.rs
Вељко Вељовић, veljko.veljovic@pmf.kg.ac.rs
Саша Сенић, sasa.senic@pmf.kg.ac.rs

Служба библиотеке

Руководилац:
Руководилац библиотеке, Јелена Антић,
Запослени:
Милена Прибрак Шорић, milena.pribak.soric@pmf.kg.ac.rs
Предраг Марковић, predrag.markovic@pmf.kg.ac.rs