Секретаријат

СЕКРЕТАР
Мирјана Ћурчић
Информације: тел. 034/300-245;Е-пошта: mirjana.curcic@pmf.kg.ac.rs


СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Руководилац: Биљана Пауновић
Информације: тел. 034/300-260;Е-пошта: stud.sluzba.pmf@kg.ac.rs


РАЧУНОВОДСТВО
Руководилац: Драгица Божиновски
Информације: тел. 034/336-230; Е-пошта: dragica.bozinovski@pmf.kg.ac.rs


ТЕХНИЧКО-ИНФОРМАТИЧКА СЛУЖБА
Руководилац: Војкан Гајић
Информације: тел. 062 10 90 098; Е-пошта: vojkan.gajic@pmf.kg.ac.rs


БИБЛИОТЕКА
Руководилац: Јелена Антић
Информације: тел. 034/336-223 лок. 237.; Е-пошта: biblioteka@pmf.kg.ac.rs
Радно време: од 8 до 20 часова сваког радног дана.