др Владимир Петровић

др Владимир Петровић Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-5 Дипломирао: 2007. године
Email: vladachem@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 300 263 лок. 358 Докторирао: 7. 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органска хемија 2.
 • Органски индустријски загађивачи
Мастер студије:
 • Биоорганска хемија
Докторске студије:
 • Одабрана поглавља биоорганске хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Zorica D. Petrović, Đorović Jelena, Simijonović Dušica, Vladimir P. Petrović, Marković Zoran, Experimental and theoretical study of antioxidative properties of some salicylaldehyde and vanillic Schiff bases RSC Advances (2015), 5(31), 24094-24100.
 2. Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Marko N. Živanović, Jelena V. Kosarić, Zorica D. Petrović, Svetlana Marković, Snežana D. Marković, Vanillic Mannich bases: Synthesis and screening of biological activity. Mechanistic insight into the reaction with 4-chloroaniline RSC Advances (2014), 4(47), 24635-24644.
 3. Zorica D. Petrović, Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Svetlana Marković, Stereoselective homogeneous catalytic arylation of methyl methacrylate: Experimental and computational study Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (2012), 356, 144-151.
 4. Zorica D. Petrović, Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Svetlana Marković, Insight into hydrolytic reaction of N-acetylated l-histidylglycine dipeptide with novel mechlorethamine platinum(II) complex. NMR and DFT study of the hydrolytic reaction Dalton Transactions (2011), 40(36), 9284-9288.
 5. Zorica D. Petrović, Vladimir P. Petrović, Dušica Simijonović, Svetlana Marković, Mechanistic pathways for oxidative addition of aryl iodides to the low-ligated diethanolamine palladium(0) complex in phosphine-free Heck reactions, Journal of Organometallic Chemistry (2009), 694(24), 3852-3858.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016-
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Механизми органксих реакција, Синтетичка органска хемија, Биоорганска хемија, Органометална хемија, Теоријска органска хемија, Масена спектрометрија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English