Мисија и визија


Наша мисија је да кроз образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју академске и шире друштвене заједнице омогућимо највише академске стандарде и обезбедимо стицање знања и вештина препознатљиво доброг квалитета.


Наша визија је да се Факултет даље развија у модерну европску високошколску институцију признату по својим образовним и научноистраживачким достигнућима, као и постигнућима свршених студената. Негујући изврсност у образовању и науци, Факултет тежи да допринесе промени укупног образовног и привредног амбијента Србије, а тиме и укупном друштвеном развоју.