др Снежана Пешић

др Снежана Пешић Редовни професор
Институт за биологија и екологију  
ГРУПА  
Кабинет: А-0-16-б Дипломирала: 3. 7. 1986. године
Email: snezana.pesic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 23. 1. 1991. године
Телефон: 300 240 лок. 249 Докторирала: 21. 9. 1997. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Екологија животиња – обавезни, Биологија и Екологија
 • Биогеографија – обавезни, Биологија и Екологија
 • Синекологија – обавезни, Екологија
 • Теренска настава – обавезни, Биологија и Екологија
 • Основи екологије – изборни, Хемија и Математика
Мастер студије:
 • Екологија понашања – изборни, студије Екологије
Докторске студије:
 • Биологија и заштита изабраног таксона – обавезни, Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Pešić, S. (1998): The fauna of weevils (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae, Rhynchophoridae) in Kragujevac Basin (Serbia). –In: Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea; XX I.C.E. (1996, Firenze, Italy); (ed. Colonnelli, E., Louw, S. and Osella, G.). ATTI Mus. Reg. Sci. nat. Torino: 163-182.
 2. Pešić, S. (2006): A review of the investigation of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) in Serbia and Montenegro. Proceedings of the Russian Entomological Society. St. Petersburg, 77: 259-266.
 3. Pešić, S., Ilić, N. (2008): Ruteria (Coleoptera: Curculionoidea, Curculionidae) In Serbia. Archives of Biological Sciences, Belgrade 60 (2): 289-295.
 4. Vasić, S., Vukajlović, F., Radojević, I., Stefanović, O., Pešić, S. and Čomić, Lj. (2014): Antimicrobial effects of a silken web produced by the larvae of Plodia interpunctella. III International Conference on Antimicrobial Research - ICAR2014, At Madrid, Spain; doi:10.13140/2.1.2458.2088
 5. Pešić, S. (2014): A review of (Coleoptera, Curculionoidea) in the Zasavica Special Nature Reserve (Serbia). North-Western Journal of Zoology, 10 (2): 280-292.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Таксономија, екологија и зоогеографија инсеката из суперфамилије Curculionoidea. Акватичне Coleoptera у Шумадији. Педобиологија. Биологија Plodia interpunctella и других инсеката складишних штеточина у лабораторијским условима. Megabruchidius tonkineus као инвазивна врста у Србији.
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English БИОГРАФИЈА
Испитна питања - теренска настава Испитна питања - екологија и географија животиња Испитна питања - екологија животиња
Испитна питања - основи екологије Уџбеник - Основи екологије Упутство за писање семинарских радова из биологије