Докторске дисертације


ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ МЕНТОРА

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2019. ГОДИНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 25. 10. 2023. ГОДИНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 25. 3. 2022. ГОДИНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 15. 10. 2020. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - 25. 11. 2021. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА САВЕТНИКА/МЕНТОРА О РАДУ СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПИСАНА САГЛАСНОСТ НАСТАВНИКА САВЕТНИКА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА - 2. 12. 2020. ГОДИНЕ