Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 25. 10. 2023. године
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ МЕНТОРА
ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2019. ГОДИНА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 25. 3. 2022. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 15. 10. 2020. године
ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - 25. 11. 2021. године
ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА САВЕТНИКА/МЕНТОРА О РАДУ СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ПИСАНА САГЛАСНОСТ НАСТАВНИКА САВЕТНИКА