Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ МЕНТОРА
Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 2019. година
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 15. 10. 2020. године
Правилник о докторским акдемским студијама 2019. година
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 2. 12. 2020. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - 15. 10. 2020. године
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА - 2. 12. 2020. ГОДИНЕ