Мастер академске студије

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАС (60ЕСПБ)

МАС Математика
МАС Информатика
МАС Информационе технологије, носилац програма Универзитет
МАС Физика
МАС Хемија
МАС Биологија
МАС Молекуларна биологија и физиологија
МАС Екологија