Мастер академске студије МАС (60ЕСПБ)МАС Математика

МАС Информатика

МАС Физика

МАС Хемија

МАС Биологија

МАС Молекуларна биологија и физиологија

МАС ЕкологијаМАС Информационе технологије, носилац програма Универзитет