Др Бранка Огњановић

Др Бранка Огњановић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-I-4 Дипломирала: 1987. године
Email: branka@kg.ac.rs Магистрирала: 1993. године
Телефон: 336 223 локал 263 Докторирала: 2001. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне и мастер студије:
 • Општа физиологија
 • Ендокринологија
 • Биомедицинска физиологија
 • Екотоксикологија
 • Биофизички системи и животна средина
Докторске студије:
 • Токсикологија
 • Антиоксидативна заштота аеробних организама
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Ognjanović B.I., Marković SD, Pavlović SZ, Žikić RV, Štajn АŠ, Saičić ZS. Combined effects of coenzyme Q10 and Vitamin E in cadmium induced alterations of antioxidant defense system in the rat heart. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2006, 22(2), 219-224.
 2. Ognjanović B.I., Marković SD, Pavlović SZ, Žikić RV, Štajn АŠ, Saičić ZS. Effect of chronic cadmium exposure on antioxidant defense system in some tissues of rats: protective effect of selenium. Physiological Research, 2008, 57(3), 403-411.
 3. Ognjanović Branka I., Marković Snežana D, Đorđević Nataša Z, Trbojević Ivana S, Štajn Аndraš Š, Saičić Zorica S. Cadmium-induced lipid peroxidation and changes in antioxidant defense system in the rat testes: Protective role of coenzyme Q10 and vitamin E. Reproductive Toxicology, 2010, 29(2), 191-197.
 4. Ognjanović Branka I., Djordjević Nataša Z, Matić Miloš M, Obradović Jasmina M, Mladenović Jelena M, Štajn Andraš Š, Saičić Zorica S. Lipid Peroxidative Damage on Cisplatin Exposure and Alterations in Antioxidant Defense System in Rat Kidneys: A Possible Protective Effect of Selenium. International Journal of Molecular Sciences, 2012, 13(2), 1790-1803.
 5. Prokić Marko D, Paunović Milica G, Matić Miloš M, Djordjević Nataša Z, Ognjanović Branka I., Štajn Andraš Š, Saičić Zorica S. Prooxidative effects of aspartame on antioxidant defense status in erythrocytes of rats. Journal of Biosciences, 2014, 39(5), 859-866.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса (173041). (2011-2016.)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Испитивање ефеката токсичног деловања прооксиданата (тешки метали, пестициди) у in vivo и in vitro истраживањима и биолошки значај антиоксиданата (конезим Q10, Se, витамини Ц и Е, флавоноиди, маслиново уље). Проучавање поремећаја хомеостазе и одређивање биомаркера оксидативног стреса код аеробних организама.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English