др Бобан Стојановић

др Бобан Стојановић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-17 Дипломирао: 2002. године
Email: boban.stojanovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 278 Докторирао: 2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи програмирања (I година Основних студија информатике)
 • Структуре података и алгоритми 2 (II година Основних студија информатике)
 • Алгоритамске стратегије (III година Основних студија информатике)
 • Софтверски инжењеринг 1 (III година Основних студија информатике)
 • Рачунарска графика (IV година Основних студија информатике)
 • Рачунарскe симулације (IV година Основних студија информатике)
Докторске студије
 • Технологије програмирања (I година Докторских студија информатике)
 • Рачунарско моделирање и симулације (I година Докторских студија информатике)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Ivanović, A. Kaplarević-Mališić, B. Stojanović, M. Svičević, S. Mijailovich. Machine learned domain decomposition scheme applied to parallel multi-scale muscle simulation. The International Journal of High Performance Computing Applications 2019.
 2. B. Stojanovic, M. Milivojevic, N. Milivojevic, D. Antonijevic. A self-tuning system for dam behavior modeling based on evolving artificial neural networks. Advances in Engineering Software 2016, 97: 89-95.
 3. M. Ivanovic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, R. Gilbert, S. Mijailovich. Distributed multi-scale muscle simulation in a hybrid MPI–CUDA computational environment. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 2016, 92(1): 19-31.
 4. M. Ivanovic, V. Simic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, B. Marovic. Elastic grid resource provisioning with WoBinGO: A parallel framework for genetic algorithm based optimization. Future Generation Computer Systems 2015, 42: 44–54.
 5. V. Rankovic, M. Drenovak, B. Stojanovic, Z. Kalinic, Z. Arsovski. The mean-Value at Risk static portfolio optimization using genetic algorithm. Computer Science and Information Systems 2014, 11(1): 89–109.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • H2020 Project 777204 – SILICOFCM. In Silico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy, 2018-2021.
 • CloudiFacturing. Optimization of the Production Process of Metal Structures Using OSICE. Grant agreement by the European Commission no. 768892. Subcontractor of Fraunhofer, Germany, 2019.
 • Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини, ОИ 174028, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2019.
 • Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ 41007, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2019.
 • Израда хидроинформационог система Ђердап 1, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац, 2015-2019.
 • Модернизација техничког осматрања брана Ђердап, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац, 2016-2019.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Рачунарско моделовање и оптимизација