Стојановић др Бобан

Стојановић др Бобан Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-17 Дипломирао: 2002. године
Email: boban.stojanovic@gmail.com Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 278 Докторирао: 2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Основи програмирања (I година Основних студија информатике)
 • Структуре података и алгоритми 2 (II година Основних студија информатике)
 • Алгоритамске стратегије (III година Основних студија информатике)
 • Софтверски инжењеринг 1 (III година Основних студија информатике)
 • Рачунарска графика (IV година Основних студија информатике)
 • Рачунарскe симулације (IV година Основних студија информатике)
Докторске студије
 • Технологије програмирања (I година Докторских студија информатике)
 • Рачунарско моделирање и симулације (I година Докторских студија информатике)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Stojanovic, M. Milivojevic, N. Milivojevic, D. Antonijevic. A self-tuning system for dam behavior modeling based on evolving artificial neural networks. Advances in Engineering Software 2016, 97: 89-95.
 2. M. Ivanovic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, R. Gilbert, S. Mijailovich. Distributed multi-scale muscle simulation in a hybrid MPI–CUDA computational environment. Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 2016, 92(1): 19-31.
 3. M. Ivanovic, V. Simic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, B. Marovic. Elastic grid resource provisioning with WoBinGO: A parallel framework for genetic algorithm based optimization. Future Generation Computer Systems 2015, 42: 44–54.
 4. B. Stojanovic, M. Milivojevic, M. Ivanovic, N. Milivojevic, D. Divac. Adaptive System for Dam Behavior Modeling Based on Linear Regression and Genetic Algorithms. Advances in Engineering Software 2013; 65: 182-190.
 5. M. Kojic, N. Filipović, B. Stojanović, N. Kojić. Computer Modeling in Bioengineering. John Wiley and Sons, 2008.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини, ОИ 174028, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2016.
 • Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси, ИИИ 41007, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2016.
 • Multiscale mechanisms of lingual mechanical function, NIH R01 DC 011528, Subcontract of BioIRC to Northeastern University, Boston, US, 2011-2016.
 • Реализација дела радова на изради Студије „Хидроинформациони систем Дрина 3б фаза“, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2015-2016.
 • Израда референтног хидрауличког модела система ХЕ Ђердап и ефикасног хидрауличко - енергетског солвера, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2015-2016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Рачунарско моделирање и симулације
 CVHome Page