Пантовић др Мирјана

Пантовић др Мирјана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А–III–1в Дипломирала: 1989. године
Email: mpavlovic@kg.ac.rs Магистрирала: 1999. године
Телефон: 336 223 локал 305 Докторирала: 2009. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Анализа 1.
 • Анализа 3.
 • Елементарна математика
 • Одабрана поглавља анализе
 • Анализа 4. - вежбе
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Pavlović, Jensen’s functional and polynomials , Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 2 (2008), 175-182.
 2. M. Pavlović, N. Cakić, M. Rajović, S. Radenović, A generalization of Jensen’s inequality for polynomials having concentration at low degrees, Computers and Mathematics with Applications, 57 (2009), pp. 332-337.
 3. Z. Kadelburg, M. Pavlović, S. Radenović, Common fixed point theorems for ordered contractions and quasicontractions in ordered cone metric spaces, Computers and Mathematics with Applications, 59 (2010),pp. 3148-3159.
 4. М.Pavlović, S. Radenović, S. Radojević, Abstract metric spaces and Sehgal-Guseman-type theorems, Computers and Mathematics with Applications, 60 (2010), pp.865-872.
 5. S. Shukla, S. Balasubramanian, M. Pavlović, A Generalized Banach Fixed Point Theorem, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society pp 1-11, DOI 10.1007/s40840-015-0255-5, Print ISSN 0126-6705, Online ISSN 2180-4206, Publisher Springer Singapore.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Математичка анализа-теорија фиксне тачке

Home Page