Комисија за обезбеђење квалитетаСедница комисија за обезбеђење квалитета 19. 6. 2024. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 20. 5. 2024. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 3. 2024. године


Седница комисија за обезбеђење квалитета 14. 12. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 11. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 13. 11. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 5. 10. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 14. 9. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 30. 6. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 19. 5. 2023. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 23. 3. 2023. године


Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 12. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 11. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 21. 10. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 5. 10. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 21. 9. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 19. 5. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 12. 5. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 21. 4. 2022. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 18. 2. 2022. године


Седница комисија за обезбеђење квалитета 24. 12. 2021. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 11. 2021. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 4. 10. 2021. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 12. 7. 2021. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 9. 6. 2021. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 28. 1. 2021. године


Седница комисија за обезбеђење квалитета 18. 12. 2020. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 10. 2020. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 22. 9. 2020. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 28. 8. 2020. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 2. 6. 2020. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 13. 1. 2020. године


Седница комисија за обезбеђење квалитета 26. 12. 2019. године

Седница комисија за обезбеђење квалитета 11. 8. 2019. године