Докторске дисертације

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Татјана М. Јурић На увиду јавности од 4. 2. 2020. године
ментор: доц. др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија, Биохемија
ИСПИТИВАЊЕ БИЉНИХ ВРСТА Alchemilla vulgaris L. И Satureja hortensis L.: ФИТОХЕМИЈСКИ ПРОФИЛ И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ У IN VITRO И IN VIVO УСЛОВИМА


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Симона Р. Ђуретановић Било на увиду јавности од 20. 1. - 18. 2. 2020. године
ментор: Проф. др Ивана Мегвајер Институт за биологију и екологију Општа екологија и биодиверзитет
Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва