Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Нада Савић На увиду јавности од 4. 12. 2018. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за Хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА СРЕБРА(I) И ЗЛАТА(III) СА АРОМАТИЧНИМ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИМ ЈЕДИЊЕЊИМА КОЈА САДРЖЕ АЗОТ У ПРСТЕНУ"

кандидат: Јелена Тошовић На увиду јавности од 4. 12. 2018. године
ментор: Проф. др Светлана Марковић Институт за Хемију Физичка хемија и Органска хемија
"СТРУКТУРНЕ И АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ ХЛОРОГЕНСКЕ КИСЕЛИНЕ"


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊАкандидат: Един Глогић Било на увиду јавности од 5. 11. - 4. 12. 2018. године
ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за Математику и Информатику Математика
"Границе за Кирхофов индекс графа"

кандидат: Емир Зогић Било на увиду јавности од 30. 10. - 28. 11. 2018. године
ментор: др Бојана Боровићанин Институт за Математику и Информатику Спектрална теорија графова
"Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графа"

кандидат: Едина Х. Авдовић Било на увиду јавности од 11. 10 - 10. 11. 2018. године
ментор: Проф. др Срећко Р. Трифуновић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ НЕКИХ ДЕРИВАТА КУМАРИНА И ОДГОВАРАЈУЋИХ Pd(II) КОМПЛЕКСА"

кандидат: Данијела Љ. Стојковић Било на увиду јавности од 11. 10 - 10. 11. 2018. године
ментор: др Верица В. Јевтић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА Pd(II) СА ЕТИЛЕНДИАМИНСКИМ И КУМАРИНСКИМ ДЕРИВАТИМА АМИНОКИСЕЛИНА"