Докторске дисертације

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Јелена Томановић На увиду јавности од 8. 5. 2019. године
ментор: проф. др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене"