Докторске дисертације

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Марија Ђокић-Петровић На увиду јавности од 3. 10. 2019. године
ментор: др Владимир Цвјетковић Институт за математку и информатику Информатика у физици
Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке повезаности


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Катарина Младеновић Било на увиду јавности од 4. 9. - 3. 10. 2019. године
ментор: Проф. др Љиљана Р. Чомић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
"КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ENTEROBACTERIACEAE ПОРЕКЛОМ ИЗ АУТОХТОНОГ СИРА СРБИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВРСТЕ ИЗ РОДОВА KLEBSIELLA И SERRATIA"

кандидат: Милена Д. Раденковић Било на увиду јавности од 4. 9. - 3. 10. 2019. године
ментор: Проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
"ИСХРАНА И ЗНАЧАЈ ГРАБЉИВИХ ВРСТА РИБА У ОДРЖАЊУ СТАБИЛНОСТИ ЕКОСИСТЕМА АКУМУЛАЦИЈА"

кандидат: Мирјана Грујовић Било на увиду јавности од 4. 9. - 3. 10. 2019. године
ментор: Проф. др Љиљана Р. Чомић Институт за биологију и екологију Биологија – Микробиологија
"ФИЗИОЛОШКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ ИЗОЛОВАНИХ ИЗ АУТОХТОНОГ СИРА JУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ЊИХОВИХ БИОТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА"