Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Изудин Х. Реџеповић на увиду јавности од 15. 10. 2021. године
ментор: др Борис Фуртула Институт за хемију Физичка хемија
KOMPARATIVNO ISPITIVANJE MOLEKULSKIH DESKRIPTORA ZASNOVANIH NA SOPSTVENIM VREDNOSTIMA

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Сандра М. Грујић било на увиду јавности од 20. 9. - 20. 10. 2021. године
ментор: др Александар Остојић Институт за биологију и екологију Екологија; Заштита животне средине; Микробиологија; Примењена микробиологија
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИОФИЛМОВА И ПРОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФИКАСНОСТИ У УКЛАЊАЊУ ПОЛУТАНАТА У БИОЛОШКОМ ТРЕТМАНУ ОТПАДНИХ ВОДА

кандидат: Стефан М. Марковић било на увиду јавности од 1. 9. - 1. 10. 2021. године
ментор: Др Невена Ђукић Институт за биологију и екологију Биохемија и молекуларна биологија, Ћелијска биохемија, Житарице, зрнасти усеви
Biohemijska karakterizacija izabranih biljnih vrsta iz rodova Triticum, Avena i Triticosecale u uslovima toplotnog stresa

кандидат: Филип Грбовић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: проф др Марија Топузовић Институт за биологију и екологију Екологија биљака
Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих екосистема Србије
Успешно је одбранио докторску дисертацију 21. 9. 2021. године

кандидат: Филип Н. Вукајловић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Др Снежана Б. Пешић, Институт за биологију и екологију Зоологија, Microlepidoptera. Мали мољци, Екологија животиња, Исхрана. Промене у исхрани, Србија
УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)
Успешно је одбранио докторску дисертацију 24. 9. 2021. године

кандидат: Невена М. Васовић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Академик др Градимир В. Милановић Математички Институт САНУ Нумеричка анализа и теорија апроксимације
НЕКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ КЛАСИЧНИХ МЕРА, ОДГОВАРАЈУЋИ ОРТОГОНАЛНИ ПОЛИНОМИ И КВАДРАТУРЕ ГАУСОВОГ ТИПА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 30. 9. 2021. године

кандидат: Јелена М. Степановић било на увиду јавности од 2. 7. - 1. 8. 2021. године
ментор: др Зорка Станић Институт за хемију Хемија, Аналитичка хемија
Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини
Успешно је одбранила докторску дисертацију 1. 10. 2021. године

кандидат: Невена Б. Ђорђевић било на увиду јавности од 28. 5. - 27. 6. 2021. године
ментор: Проф. др Снежана Б. Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија
УТИЦАЈ ПРОМЕНА ЕКОЛОШКИХ ФАКТОРА НА САСТАВ И ДИНАМИКУ ФИТОПЛАНКТОНСКИХ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА (CYANOBACTERIA) У МАЛИМ АКУМУЛАЦИЈАМА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 19. 7. 2021. године

кандидат: Весна М. Величковић било на увиду јавности од 7. 4. - 7. 5. 2021. године
ментор: др Павле Машковић Институт за хемију Хемија − Биохемија
Полифенолни профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних нутрацеутика
Успешно је одбранила докторску дисертацију 30. 6. 2021. године

кандидат: Љубица М. Кузмановић било на увиду јавности од 4. 2. - 6. 3. 2021. године
ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Оптичка влакна, теорија сигнала
Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања
Успешно је одбранила докторску дисертацију 4. 6. 2021. године