Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ


кандидат: Божица Васиљевић Било на увиду јавности од 31. 10. - 30.11. 2017. године
ментор: Проф. др Снежана Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија
"Бентосне силикатне алге (Bacillariоphyta) у процени еколошког статуса река Велике Мораве и Саве"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Ђоровић Било на увиду јавности од 24. 10. - 24. 11. 2017. године
ментор: др Зорица Д. Петровић Институт за хемију Хемија - Органска хемија
Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних једињења фенолног типа
Извештај комисије Докторска дисертација