Докторске дисертације


Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


Институт за хемију
кандидат: Адријана З. Бурмуџија
На увиду јавности од 14. 6. 2024. године
ментори: др Зоран Ратковић, др Јована Мушкиња
Научна област (УДК): Хемија
Синтеза аналога халкона са ванилином и фероценом и циклизационе реакције њихових енонских систем

Институт за хемију
кандидат: Тијана Максимовић
На увиду јавности од 14. 6. 2024. године
ментори: др Љубинка Јоксовић, др Маја Pagnacco
Научна област (УДК): Хемија
Осцилаторна Briggs-Rauscher реакција као метода за идентификацију фосфат-волфрамових бронзи


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


Институт за математику и информатику
кандидат: Невена З. Петровић
Било на увиду јавности од 16. 5. - 15. 6. 2024. године
ментор: др Марија Станић
Научна област (УДК): Математика (Нумеричка анализа, УДК 51)
Нестандарне анти-Гаусове квадратне формуле

Институт за хемију
кандидат: Марко Р. Антонијевић
Било на увиду јавности од 17. 4. - 17. 5. 2024. године
коментори: др Зоран Марковић, др Едина Авдовић
Научна област (УДК): Хемија – Органска хемија (547)
АНТИОКСИДАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НОВОСИНТЕТИСАНИХ БЕНЗОХИДРАЗИДСКИХ ДЕРИВАТА 4–ХИДРОКСИКУМАРИНА