Студије

Математика

ОАС Математика

„Математика и њен стил размишљања морају постати саставни део опште културе савременог човека, човека који се образује у данашњим школама, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не.“ (Закључак конференције UNESCO-a o образовању)

„„Математика, кад је човек добро схвати, садржи не само истину, већ и највишу лепоту.“ (Brtrand Russel)


240 ЕСПБ

4 године

3 модула

Сврха студијског програма ОАС Математика је са једне стране образовање професора математике, као и професора информатике и рачунарства, који ће по завршетку студија моћи да раде у основним и средњим школама, а са друге стране образовање математичара способних за рад у различитим гранама савремене привреде, развојним и истраживачким центрима, финансијским институцијама, као и на свим местима где постоји потреба за применом математичких апарата и мултидисциплинарним радом који укључује и математику.

Сазнајте више...

Информатика

ОАС Информатика

Дипломирај и настави низ! Microsoft (Seatle USA, Munich GER, Prague CZE, Belgrade SRB), Facebook (San Francisco USA), Databricks (Seatle USA), Oracle (Vienna AUT), Ubisof (Belgrade SRB), ICube (Strasbourg FRA), ING (Amsterdam NLD), SmartCat.io, NCR, Zühlke, Nutanix, Asseco, Comtrade, Levi9, Endava, Seavus, LogiSpin, HTEC, Quantox, Inovatec, Thing Solver, LoboDMS, LionEight, Vodéna (SRB), ...


240 ЕСПБ

4 године

3 модула

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за рад на пословима који захтевају знања из области рачунарских наука и познавање савремених информационих технологија, за професионално обављање послова у области индустрије, пољопривреде, здравства, државној управи, услужних делатности, просвети и сличним областима где су применљива знања из области информатике, као и за наставак студија.

Сазнајте више...

Физика

ОАС Физика

Мислим да сам одувек желео да се бавим физиком. Оно што ме је увек фасцинирало у науци била је жеља да разумем шта је у основи свега, а мислим да је физика у основи проучавање тога. Alan Guth, теоријски физичар


240 ЕСПБ

4 године

4 модула

Студијски програм ОАС физике треба да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области физике. По завршетку студија физике формирају се стручњаци способни да раде у школама, у развојним физичким и информатичким лабораторијама у привреди, ИТ сектору, индустрији, медицинским установама.

Сазнајте више...

Хемија

ОАС Хемија

Истраживање и развој, наставник хемије, заштита животне средине


240 ЕСПБ

4 године

3 модула

Студијски програм ОАС хемија има за циљ да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области хемије. По завршетку студија Хемије формирају се стручњаци, дипломирани хемичари, способни да обављају и руководе разноврсним пословима и креирају политику у областима где су примењива знања из хемије, руководе и креирају пословну политику у институцијама које прате стања у животној средини, преносе знање из области хемије.

Сазнајте више...

Биологија

ОАС Биологија

Ваша биолошка каријера почиње овде. Биолошке науке су свуда око нас, као жива бића и ми сами смо део биологије. Уколико желиш да знаш како целокупан живи свет функционише, студије биологије су прави избор за тебе.


240 ЕСПБ

4 године

Сврха студијског програма ОАС Биологија је образовање стручњака способних за рад у различитим гранама савремене привреде, развојним и истраживачким центрима, као и на свим местима где постоји потреба за применом знања из области биологије: у научно-истраживачким лабораторијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима и другим заштићеним подручјима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким лабораторијама, развојним лабораторијама, као и у областима индустрије, пољопривреде, медицине и слично. Савладавањем студијског програма студент стиче теоријска и практична знања, вештине и ставове неопходне за познавање и разумевање основних биолошких дисциплина, као и способност решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака, способност за самостални рад и даље професионално усавршавање, као и наставак студија.

Сазнајте више...

Екологија

ОАС Екологија и заштита животне средине

Екологија ће вам омогућити да спознате, истражите и разумете тајне самог живота на Земљи. Студије екологије ће вам показати колико је то заиста комплексна наука и колико је сваки живи и неживи фрагмент планете Земље међусобно повезан. Стечена знања вам могу помоћи да допринесете очувању биодиверзитета и природне равнотеже и тиме обезбедите бољу будућност нашој планети.


240 ЕСПБ

4 године

Студијски програм ОАС Екологија и заштита животне средине има кључну улогу у образовању стручњака за различите послове захтевајући познавање биологије и екологије, као и способност примене најновијих сазнања из ових области. Циљ програма је обучити студенте темељним знањем и вештинама од суштинског значаја у савременом друштву, омогућавајући им да се успешно суоче са различитим изазовима у области животне средине. Дипломирани еколози постају кључни актери у заштити природе, оспособљени за послове у инспекцијским службама, комуналним предузећима, националним парковима, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у научно-истраживачким институцијама и индустрији. Њихове компетенције су од виталног значаја за одрживи развој друштва и очување природе.

Сазнајте више...

И. З. Ж. С.

ОАС Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите животне средине je заједнички студијски програм Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (ФИН) и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ПМФ).


240 ЕСПБ

4 године

Настава се изводи кроз предавања и вежбе. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих савремених дидактичко-методичких средстава, излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. На вежбама, које прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Вежбе могу да буду аудиторне, рачунарске или лабораторијске. Академски назив који студенти стичу завршетком овог студијског програма је "дипломирани инжењер заштите животне средине".

Сазнајте више...

Психологија

ОАС Психологија, носилац програма Универзитет

Заједнички студијски програм ОАС Психологија акредитован је 2017. и изводе га четири факултета Универзитета у Крагујевцу: Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука и Филолошко-уметнички факултет. Након три године заједничког образовања у четвртој се бира између три модула: Психологија у образовању, Клиничка психологија и Организацијска психологија.


240 ЕСПБ

4 године

3 модула

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака за стручни и научни рад у три области психологије: образовања, клиничког рада и организациjске психологије. По завршетку студија Психологије формирају се стручњаци оспособљени да раде послове у областима где су примењива знања из области психологије: као стручни сарадници или наставници у основним и средњим школама и предшколским установама, научноистраживачким институтима и лабораторијама, агенцијама за истраживање тржишта, јавног мњења и маркетинга, центрима за социјални рад, и слично.

Сазнајте више...

Математика

МАС Математика

„Математика и њен стил размишљања морају постати саставни део опште културе савременог човека, човека који се образује у данашњим школама, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не.“ (Закључак конференције UNESCO-a o образовању)

„„Математика, кад је човек добро схвати, садржи не само истину, већ и највишу лепоту.“ (Brtrand Russel)


60 ЕСПБ

1 година

3 модула

Савладавањем студијског програма МАС Математика студент стиче знања неопходна за решавање проблема у математици и другим наукама, привреди, економији и другим областима, као и за даље стручно и научно усавршавање. Овај студијски програм чини природну и логичку целину са студијским програмом основних академских студија математике, и образује тренутно дефицитаран кадар. Омогућен је развој критичког мишљења и формирање неопходних основа у оспособљавању за истраживачки рад који се даље надограђује на докторским академским студијама математике или сродних области.

Сазнајте више...

Информатика

МАС Информатика

Дипломирај и настави низ! Microsoft (Seatle USA, Munich GER, Prague CZE, Belgrade SRB), Facebook (San Francisco USA), Databricks (Seatle USA), Oracle (Vienna AUT), Ubisof (Belgrade SRB), ICube (Strasbourg FRA), ING (Amsterdam NLD), SmartCat.io, NCR, Zühlke, Nutanix, Asseco, Comtrade, Levi9, Endava, Seavus, LogiSpin, HTEC, Quantox, Inovatec, Thing Solver, LoboDMS, LionEight, Vodéna (SRB), ...


60 ЕСПБ

1 година

2 модула

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима рачунарских наука, познавање и способност коришћења постојећих, разумевање и развој нових информационих технологија, да се прилагоди специфичним захтевима различитих области људског деловања у којима ће своја знања примењивати, као и за даље стручно и научно усавршавање.

Сазнајте више...

Физика

МАС Физика

Мислим да сам одувек желео да се бавим физиком. Оно што ме је увек фасцинирало у науци била је жеља да разумем шта је у основи свега, а мислим да је физика у основи проучавање тога. Alan Guth, теоријски физичар


60 ЕСПБ

1 година

5 модула

Студијски програм академских студија из физике треба да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области физике. По завршетку студија физике формирају се стручњаци способни да раде у школама, раде и руководе у развојним физичким и информатичким лабораторијама у привреди, у научно-истраживачким лабораторијама итд.

Сазнајте више...

Хемија

МАС Хемија

Истраживање и развој, наставник хемије, заштита животне средине, хемоинформатика


60 ЕСПБ

1 година

4 модула

Студијски програм Мастер академских студија ХЕМИЈА треба да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове или зa дoктoрскe студиje у oблaсти хемијског истраживања и развоја, хемоинформатике и моделирања, заштите животне средине, односно наставе хемије. По завршетку Мастер академских студија ХЕМИЈА формирају се стручњаци оспособљени за истраживачки рад у развојним хемијским лабораторијама, наставни рад у основним школама, решавање како лакших, тако и сложенијих научних и техничких проблема итд.

Сазнајте више...

Биологија

МАС Биологија

Мастер студије биологије пружају прилику за дубље проучавање биологије и специфичних подручја интереса. Нека биологија буде ваш избор, јер стечена знања ће бити кључна у решавању највећих проблема данашњице. Имаћете прилику да се опробате у научним истраживањима и реализацији пројеката из области биологије, као и да ваша стечена знања пренесете будућим генерацијама.


60 ЕСПБ

1 година

2 модула

Циљ студијског програма МАС Биологија је образовање високо стручног кадра који има специфичне компетенције неопходне за научно-истраживачки рад у одабраној ужој области биологије, као и за рад у настави биологије у основним и средњим школама. Савладавањем студијског програма који се реализује кроз два модула, општа биологија и професор биологије, студент стиче теоријска и практична знања, вештине и ставове неопходне за обављање и руковођење пословима у области биологије, оспособљен је за самостални рад и даље професионално усавршавање. Стечено знање обезбеђује компетентност и стручност за рад у области науке, образовања, индустрије, пољопривреде, медицине и представља основу за наставак образовања на докторским студијама биолошког и сродних профила.

Сазнајте више...

Молекуларна биологија и физиологија

МАС Молекуларна биологија и физиологија

Мастер студије молекуларне биологије и физиологије ће вам омогућити дубље разумевање и проучавање функционисања организма, генетског материјала, молекуларних процеса и биотехнологије. Молекуларна биологија и физиологија су кључне за развој иновација у медицини и биотехнологији. Имаћете прилику да учествујете у многобројним савременим научним истраживањима и скуповима, као и у реализацији пројеката из области биомедицине. Стечена знања из ове области ће вам обезбедити широк спектар могућности запослења и даљег усавршавања.


60 ЕСПБ

1 година

Циљ студијског програма мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија јесу: образовање и формирање високо стручног кадра који има целовито академско образовање из области молекуларне биологије и физиологије; да образује и оспособи стручњаке за стручни и научни рад, који су способни да обављају и руководе пословима у различитим областима где се могу применити знања из молекуларне биологије и физиологије (наука и просвета у областима биологије и примењених биолошких дисциплина, молекуларне биотехнологије, медицине, хумане генетике, ботаничких, зоолошких, еколошких испитивања, као и у другим сродним делатностима.

Сазнајте више...

Екологија

МАС Екологија

Мастер студије екологије ће вам пружити прилику дубљег разумевања постулата ове науке и решавања актуелних еколошких проблема, преко лабораторијских и теренских истраживања различитог карактера. Уколико вас занима даље оспособљавање у овој области, ове студије су право место за вас.


60 (61) ЕСПБ

1 година

2 модула

Циљ студијског програма МАС Екологија је образовање стручњака који ће бити припремљени за самосталан научно-истраживачки рад у институцијама које се баве фундаменталним и примењеним истраживањима, као и стручњака који ће се бавити практичним пословима везаним за примену еколошких знања у пракси и привредним делатностима. Сврха студијског програма је оспособљавање студената за самосталан и тимски рад у организацијама и предузећима на пословима мониторинга животне средине и менаџментом природних ресурса, у институцијама које су одговорне за стање животне средине са организационог и планског нивоа, у научно-истраживачким лабораторијама, односно ангажовање на различитим пројектима и истраживачким студијама које могу да допринесу развоју науке и иновативности у области екологије и заштите животне средине.

Сазнајте више...

Математика

ДАС Математика

„Математика и њен стил размишљања морају постати саставни део опште културе савременог човека, човека који се образује у данашњим школама, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не.“ (Закључак конференције UNESCO-a o образовању)

„„Математика, кад је човек добро схвати, садржи не само истину, већ и највишу лепоту.“ (Brtrand Russel)


180 ЕСПБ

3 године

Циљ овог студијског програма је формирање компетентних и модерно образованих стручњака који поседују врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области математике и примењују напредне и специјализоване вештине и технике у циљу решавања кључних проблема у математичким теоријским и практичним истраживањима.

Сазнајте више...

Рачунарске науке

ДАС рачунарских наука

Дипломирај и настави низ! Microsoft (Seatle USA, Munich GER, Prague CZE, Belgrade SRB), Facebook (San Francisco USA), Databricks (Seatle USA), Oracle (Vienna AUT), Ubisof (Belgrade SRB), ICube (Strasbourg FRA), ING (Amsterdam NLD), SmartCat.io, NCR, Zühlke, Nutanix, Asseco, Comtrade, Levi9, Endava, Seavus, LogiSpin, HTEC, Quantox, Inovatec, Thing Solver, LoboDMS, LionEight, Vodéna (SRB), ...


180 ЕСПБ

3 године

Савладавањем студијског програма докторских академских студија рачунарских наука студент је оспособљен да самостално води оригинална и научно релевантна истраживања у области рачунарских наука, да критички процењује истраживања других, као и за даље научно усавршавање.

Сазнајте више...

Физика

ДАС Физика

Мислим да сам одувек желео да се бавим физиком. Оно што ме је увек фасцинирало у науци била је жеља да разумем шта је у основи свега, а мислим да је физика у основи проучавање тога. Alan Guth, теоријски физичар


180 ЕСПБ

3 године

Оспособљавање студента за развој и примену научних и стручних достигнућа из изабране области физике, сагледавање примена и оспособљавање за креативни научни рад. Образовање доктора физичких наука који ће имати могућност запослења у Србији, Европској Унији и другим земљама у научно-истраживачким и другим лабораторијама, у индустрији, у образовним установама, као и у делатностима које се односе на заштиту животне средине, геонауке и друге сродне делатности.

Сазнајте више...

Хемија

ДАС Хемија

Органска хемија, неорганска хемија, аналитичка хемија, биохемија, настава хемије, теоријска хемија


180 ЕСПБ

3 године

Оспособљавање студента за развој и примену научних и стручних достигнућа из области хемије, сагледавање примена и оспособљавање за креативан рад. Образовање доктора хемијских наука који ће имати могућности запослења у Србији, Европској Унији и другим земљама у научно-истраживачким и другим лабораторијама, у индустрији (хемијској, прехрамбеној, фармацеутској, итд.), у образовним установама, делатностима које се односе на заштиту животне средине и другим сродним делатностима.

Сазнајте више...

Биологија

ДАС Биологија

Ако себе видите у науци, онда су докторске студије биологије добар избор за вас. Обликујте себе као научника у области која вас интересује. На нашем Институту ћете добити могућност да се уско специјализујете у једној од 10 научних области. Докторске студије ће вам пружити шансу да се оспособите за теоријско и практично бављење науком, да учествујете у националним и интернационалним научним пројектима, од светског значаја, да се упознајете и стичете контакте са другим еминентним научницима из ваше области, из целог света.


180 ЕСПБ

3 године

Циљ студијског програма Докторске академске студије Биологије је образовање студената који ће поседовати знања и вештине усклађене са савременим правцима развоја биолошких научних дисциплина у свету, постизање научних компетенција и академских вештина из области биологије, молекуларне биологије и екологије, односно формирање стручњака који је оспособљен да препозна, дефинише и реши научни и друштвени проблем. По завршетку студија студенти ће стећи основна теоријска знања и практичне вештине у областима биологије и примењених биолошких дисциплина, природних наука, заштити животне средине, здравства, пољопривреде, медицине, ветерине, као и у другим сродним делатностима. Докторске академске студије Биологије омогућавају унапређење знања студената до PhD нивоа, које пружа основу за даљи рад и бављење фундаменталним, иновативним, примењеним и интердисциплинарним истраживањима у оквиру научне области. Стицање експерименталних и практичних знања из изабране уже научне области студентима даје могућност запослења у различитим наставно-научним и истраживачко-развојним институцијама.

Сазнајте више...

Докторска школа математике

ДАС Докторска школа математике

„Математика и њен стил размишљања морају постати саставни део опште културе савременог човека, човека који се образује у данашњим школама, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не.“ (Закључак конференције UNESCO-a o образовању)

„„Математика, кад је човек добро схвати, садржи не само истину, већ и највишу лепоту.“ (Brtrand Russel)


180 ЕСПБ

3 године

Сврха студијског програма Докторска школа математике је образовање научног кадра sоспособљеног за самосталан истраживачки рад у математичким наукама, као и критичку процену истраживања из математике и сродних области. Кључни елемент у том смислу је постизање врхунског нивоа познавања и разумевања најсавременијих трендова у математици,

Сазнајте више...

ОАС Математика

„Математика и њен стил размишљања морају постати саставни део опште културе савременог човека, човека који се образује у данашњим школама, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не.“ (Закључак конференције UNESCO-a o образовању)

„„Математика, кад је човек добро схвати, садржи не само истину, већ и највишу лепоту.“ (Brtrand Russel)


240 ЕСПБ

4 године

3 модула

Сврха Студијског програма ОАС математике је са једне стране образовање професора математике, који ће, по завршетку мастер студија, моћи да раде у основним и средњим школама, и с друге стране образовање математичара способних за рад у различитим гранама савремене привреде, развојним и истраживачким центрима, финансијским институцијама, као и на свим местима где постоји потреба за применом математичких апарата и мултидисциплинарним радом који укључује и математику.

Сазнајте више...

Искуства наших студената

ПРИЈАВА

Пријава 2024/25

Како се пријавити за упис на одговарајући студијски програм?

Сазнајте више

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит 2024/25

Шта се полаже на пријемном испиту? Примери пријемних испита из претходних година.

Сазнајте више

РАНГИРАЊЕ

Рангирање 2024/25

Како се бодује успех током школовања, а како на пријемном испиту.

Сазнајте више

УПИС

Упис 2024/25

Шта је све потребно од докумената за упис на одговарајући студијски програм.

Сазнајте више

Институти

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА

Огласна табла

Наслов огласа Датум
12.07.2024
12.07.2024
12.07.2024
12.07.2024
11.07.2024
11.07.2024
11.07.2024
10.07.2024
01.07.2024
24.06.2024
20.06.2024
03.06.2024

Последње вести

ЧУДЕСНИ СВЕТ БИЉАКА

Предавање које се организује у хуманитарне сврхе као део акције прикупљања средстава за лечење колегинице доц. др Данијеле Цветковић. Предавање организују Српско биолошко друштво „Стеван Јаковљевић“ и Институт за биологију и екологију, уз подршку ПМФ-а у Крагујевцу.

07-09-2024-01-00

Компанија ASEE Solutions наградила најбољу апликацију за управљање софтверским пројектима

И ове године смо у оквиру предмета Софтверско инжењерство одржали такмичење за најбољи софтверски производ. За најбоље софтверско решење за управљање софтверским пројектима је проглашена апликација „ProjSync“ тима SyncATech, који је од компаније ASEE Solutions награђен вредним наградама. Иако је један од основних циљева предмета припрема студената за тимски рад, компанија ASEE Solutions је посебно, као најистакнутијег појединца, наградила и Војина Миловића, члана тима FireSoft.

07-01-2024-02-20

Одржана свечана промоција доктора наука на Универзитету у Крагујевцу

На свечаној промоцији доктора наука која је одржана 28. јуна 2024. године, у име ректора Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненада Филиповића, проректор за наставу и студентска питања проф. др Владимир Ранковић је промовисао 105 доктора наука, који су у периоду од маја 2023. до маја 2024. године одбранили докторске дисертације на факултетима Универзитета у Крагујевцу.

07-01-2024-10-16

"Природне одлике националног парка Копаоник"

Српско биолошко друштво "Стеван Јаковљевић" Крагујевац 6. 7. 2024. године организује Теренски семинар

06-25-2024-02-30

Никола Милановић, студент Факултета, победник Академије предузетништва

Овогодишњи победник Академије предузетништва која се реализује у оквиру пројекта „Дигитална економија за уравнотежен и отпоран економски развој“, а који уз подршку Града Крагујевца и Канцеларије за младе спроводи Асоцијација за афирмацију културе под покровитељством НЦР фондације је Никола Милановић, студент ОАС Информатика.

06-24-2024-11-05

XIII Conference of the Serbian Biochemical Society

Конференција ће се одржати у хотелу “Крагујевац” и окупиће предаваче учеснике из иностранства универзитетских центара Србије. Интересантне теме области биохемије презентоваће истраживачи са факултета научних института Београда, Новог Сада, Ниша Крагујевца, а пленарна предавања су резервисана за иностране научнике.

06-20-2024-09-22

Финале међународног такмичења „Кенгур без граница“

У недељу, 09.06.2024. године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу, одржано је финале међународног такмичења Кенгур без граница.

06-13-2024-02-33

Предавање проф. др. Пеифенг Су

Предавање проф. др. Пеифенг Су.

06-13-2024-02-28

Галерија