Др Татјана Томовић Младеновић

Др Татјана Томовић Младеновић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-23 Дипломирала: 12. 2. 2008. године
Email: tomovict@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 297 Докторирала: 23. 4. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Образовни софтвер 1. (математика)
 • Образовни софтвер 2.
 • Образовни софтвер 1. (информатика)
 • Нумеричка математика и симболичко програмирање
 • Нумеричка анализа 1.
 • Нумеричка анализа 2.
 • Одабрана поглавља анализе
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M.P. Stanić, T.V. Tomović: Multiple orthogonality in the space of trigonometric polynomials of semi-integer degree, FILOMAT 29 (10) (2015) 2227-2237.
 2. T.V. Tomović, M.P. Stanić: Quadrature rules with an even number of multiple nodes and a maximal trigonometric degree of exactness, FILOMAT 29 (10) (2015) 2239-2255.
 3. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, T.V. Tomović: Error estimates for quadrature rules with maximal even trigonometric degree of exactness, Rev. R. Acad. Cienc. Exactas, Fis. Nat. Ser. A. Mat. RACSAM 108 (2014), 603-615.
 4. M.P. Stanić, A.S. Cvetković, T.V. Tomović: Error estimates for some quadrature rules with maximal trigonometric degree of exactness, Math. Methods Appl. Sci. 37 (11) (2014), 1687-1699.
 5. A.S. Cvetković, M.P. Stanić, Z.M. Marjanović, T.V. Tomović: Asymptotic behavior of orthogonal trigonometric polynomials of semi-integer degree, Appl. Math. Comput. 218 (23) (2012), 11528-11533.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • #174015 Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (Министартво просвете, науке и технолошког развоја)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Нумеричка анализа и теорија апроксимација (ортогонални системи и квадратурне формуле)

Home Page