Архивирана документа факултетаПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ од 22. 9. 2020. годинеСТАТУТ - 29. 6. 2018.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2. 2. 2016.

СТАТУТ - 27. 4. 2015.

СТАТУТ - 25. 4. 2013.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА - 13. 3. 2013.

СТАТУТ - 25. 5. 2011.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА - 18. 3. 2011.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА - 13. 4. 2009.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА - 27. 3. 2008.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА - 31. 1. 2008.

СТАТУТ - 2. 9. 2006.ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА 2008. година

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ од 3. 2. 2016. године

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА од 2. 12. 2020. годинеПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 2019. ГОДИНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - 2. 12. 2020. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - 15. 10. 2020. године

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 2016. ГОДИНА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ - 16. 4. 2007. године

ПРАВИЛНИК O ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ