Упис примљених кандидата

Упис примљених кандидата на прву годину основних академских студија...


КОНКУРС ЗА УПИС

НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА...


COVID - 19

Мере за сузбијање заразне болести COVID -19 у Крагујевцу


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Информација за кандидате који полажу пријемни испит...


World Enviromenment Day

5 јун -Светски дан заштите животне средине