Хинић др Дарко

Хинић др Дарко Ванредни професор
Катедра за општеобразовне предмете  
Студијски програм Психологије  
Кабинет: A-0-20 Дипломирао: 2000. године
Email: dhinic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 локал 251 Докторирао: 2009. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Психологија
  • Педагошка психологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Hinić, D., Grubor, J., Brulić, L. (2016). Followership styles and job satisfaction in secondary school teachers in Serbia. Educational Management Administration & Leadership, 45 (3), 503-520. doi: 10.1177/1741143215623787.
  2. Ristić-Ignjatović, D., Hinić, D., Bessonov, D., Akiskal, S.H., Akiskal, K.K., Ristić, B. (2014). Towards validation of the short TEMPS-A in non-clinical adult population in Serbia. Journal of Affective Disorders, 164, 43-49. doi:10.1016/j.jad.2014.04.005.
  3. Hinić, D., Akiskal, S.H., Akiskal, K.K., Jović, J., Ristić-Ignjatović, D., Validation of the TEMPS-A in university student population in Serbia. (2013). Journal of Affective Disorders, 149 (1-3), 146-151. doi: 10.1016/j.jad.2013.01.015.
  4. Хинић, Д., Евалуација Скале поремећаја употребе Интернета (ПУИ). (2012). Психологија, 45 (3): 311-325. doi: 10.2298/psi1203311h
  5. Хинић, Д., Интернет комуникације и поремећај употребе Интернета. (2014). Факултет медицинских наука, Крагујевац. монографија ИСБН 978-86-7760-077-8, ЦОБИСС.СР-ИД 207465228.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Факултет медицинских наука, Крагујевац, Пројекат бр. ЈП 10-12 .
  • CA COST ACTION CA16207 - European Network for Problematic Usage of the Internet, Management Committee Substitute
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Социјална психологија, Еколошка психологија, Психологија у образовању.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English