Национални прописи

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАКОН О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМА

ДОКУМЕНТA КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА