Национални прописиЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О НАУЦИ И ИСТРАЖИВАЊИМАДОКУМЕНТA КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА