др Александар Остојић

др Александар Остојић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-II-7 Дипломирао: 1984. године
Email: aleksandar.ostojic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 1993. године
Телефон: 336 223 лок. 273 Докторирао: 2000. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије:
 • Зоологија инвертебрата 1. – Биологија и екологија
 • Обнова и унапређење екосистема – Екологија
 • Историја и филозофија биологије – Биологија
 • Фауна слатководних екосистема – Биологија и Екологија
Мастер академске студије:
 • Рестаурација и заштита водених екосистема – Екологија
Докторске студије:
 • Методологија научноистраживачког рада (1/2)
 • Биологија и екологија водених бескичмењака и кичмењака (1/4)
 • Интеракције организама у природним екосистемима (1/3)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Ostojić, A. M., Radojević, I.D., Galir Balkić, A. (2015): Zooplankton Community Along the Sava River. In: The Sava River (Eds. Milačič, R., Scancar, J., Paunović, M.). The Handbook of Environmental Chemistry, Vol. 31, 317-334. Springer-Verlag GmbH, Berlin, Germany.
 2. Ostojić, A. M., Radojević, I.D., Rakić, M.P. (2014): Updated Checklist of Freshwater Free-living Unicellular Heterotrophic Protists of Serbia. Acta zoologica Bulgarica 66(3), 347-358.
 3. Stefanovic, N., Radojevic, I., Ostojic, A., Comic, Lj., Topuzovic, M. (2015): Composite Web Information System for Management of Water Resources. Water Resour Manage 29, 2285-2301.
 4. Ostojić, A., Topuzović, M., Čomić, Lj., Ćurčić, S. (2009): Long-Term Changes in Some Chemical and Biological Characteristics of the Grošnica Reservoir's Water (Serbia). Polish J. of Env. Stud. 18(4), 681-691.
 5. Ostojić A. (2000): Effect of eutrophication on changes in the composition of zooplankton in the Grošnica Reservoir (Serbia, Yugoslavia). Hydrobiologia 436, 171-178.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (ПИБАС). Подпројекат: Природне биоактивне супстанце и њихова антимикробна својства. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ев бр. III 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хидробиологија – распрострањеност и екологија слатководног зоопланктона. Узајамни односи чланова биоценозе у слатководним екосистемима. Примена организама (биофилмови) у пречишћавању отпадних вода.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English