Др Слађана Димитријевић

Др Слађана Димитријевић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-III-1д Дипломирала: 09.02.1999. године
Email: sladjana_dimitrijevic@kg.ac.rs Магистрирала: 12.03.2005. године
Телефон: 034 336 223 лок. 308 Докторирала: 22.06.2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Вероватноћа - IV година Математика
 • Статистика - IV година Математика
Мастер студије:
 • Основи истраживања - Математика
 • Методика наставе геометрије - Математика
 • Вероватноћа и статистика - Информатика
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Lj. Petrović, S. Dimitrjević: Some Models of Causality and Stochastic Differential Equations driven by Fractional Brownian Motion, Facta Univ. Ser. Math. Inform. 20 (2005), 113--122.
 2. Lj. Petrović, S. Dimitrjević: Statistical causality and adapted distribution, Czechoslovak Mathematical Journal 61 (2011), 827--843.
 3. Lj. Petrović, S. Dimitrjević: Invariance of statistical causality under convergence, Statist. Probab. Lett. 81 (2011), 1445--1448.
 4. Lj. Petrović, S. Dimitrjević: Causality with finite horizon of the past in continuous time, Statist. Probab. Lett. 82 (2012), 1219-1223.
 5. S. Dimitrijević, B.Z. Popović, M.P. Stanić: Computer use in mathematics teaching - overview of the situation in Serbia, Croatian Journal of Education 14 (2) (2012), 387-415.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 2011–2016: пројекат #ОИ174024 (Министарство просвете и науке, Република Србија): Методе функционалне и хармонијске анализе и парцијалне диференцијалне једначине са сингуларитетима
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Теорија случајних процеса; Стохастичка анализа; Математичка анализа са применама; Методика наставе математике

Home Page