Стојановић Ненад

Стојановић Ненад Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-III-1д Дипломирао: 27.12.2010. године
Email: nenad.s@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 309 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Математичка логика и теорија скупова
  • Алгебра и логика
  • Методика
  • Теорија мере и интеграције
  • Логика 1.
  • Логика 1.
  • Теоријске основе информатике 1.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Бр. 174026: "Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству". Руководилац пројекта проф. Др Силвиа Гхилезан
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Математичка логика

Home Page