Станковић др Милан

Станковић др Милан Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА - Морфологија, систематика и филогенија биљака
Кабинет: A-II-4 Дипломирао: 23.10.2007. године
Email: mstankovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 локал 270 Докторирао: 27.09.2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Екологија биљака
 • Биогеографија
 • Теренска настава
 • Синекологија
 • Молекуларна биологија и екологија биљака
 • Принципи таксономије и систематике
 • Флора и вегетација Балканског полуострва
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stanković М. Biology and Ecology of Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae). In: Ginkgo biloba: Biology, Uses and Health Benefits. Editor: Emmett Fisher, Series: Plant Science Research and Practices. 2016; pp. 1-28. ISBN: 978-1-63484-460-4. Nova Science Publishers, New York.
 2. Stanković М., Petrović М, Godjevac D, Dajić Stevanović Z. Screening inland halophytes from the central Balkan for their antioxidant activity in relation to total phenolic compounds and flavonoids: Are there any prospective medicinal plants? Journal of Arid Environments. 2015; 120: 26-32. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2015.04.008, IF: 1.82.
 3. Zia-Ul-Haq M, Stanković M., Rizwan K, De Feo V. Grewia asiatica L., a food plant with multiple uses. Molecules. 2013; 18: 2663-2682. ISSN: 1420-3049, IF: 2.386.
 4. Stanković S. M. Ecological study of Teucrium montanum L. - population, phenological and plant part variability of secondary metabolites concentration. International botanical congress "Botanikertagung 2011", Berlin, Germany, 2011; S24.P18:255.
 5. Pavlović-Muratspahić D., Stanković M., Branković S. Taxonomical analysis of ruderal flora (sensu stricto) in area of the city of Kragujevac. Kragujevac Journal of Science, 2010; 32: 101-108. ISSN: 1450-9636.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Инвазивне биљне врсте на територији града Крагујевца (501-214/13-V)
 • Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Морфологија, систематика и еколоигја виших биљака. Биологија и екологија секундарних метаболита биљака.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English