др Александар Миленковић

др Александар Миленковић Доцент  
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: A-II-16 Дипломирао: 26. 9. 2012. године
Email: aleksandar.milenkovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 277. Докторирао: 30. 6. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Елементарна геометрија са тригонометријом
  • Образовни софтвер
  • Основи истраживања
  • Психолошке основе учења математике
  • Методика наставе анализе
  • Методика наставе геометрије
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Методика, историја и филозофија математике
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене

Home Page