Миленковић Александар

Миленковић Александар Асистент  
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: A-II-16 Дипломирао: 26. 09. 2012. године
Email: amilenkovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 277. Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Елементарна геометрија са тригонометријом
  • Образовни софтвер
  • Основи истраживања
  • Психолошке основе учења математике
  • Методика наставе анализе
  • Методика наставе геометрије
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Методика, историја и филозофија математике
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене

Home Page