Избор предавача/сарадника ван радног односа

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај за избор предавача/сарадника ван радног односа


Датум: Име и Презиме Институт Извештај
12. 10. 2022. др Јован Јовановић Институт за физику
12. 10. 2022. др Марија Јеремић Институт за физику