др Маринко Тимотијевић

др Маринко Тимотијевић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-16 Дипломирао: 29. 6. 2012. године
Email: timotijevicmarinko@yahoo.com Магистрирао:  
Телефон: 034 336 226 лок. 277 Докторирао:  2. 7. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Анализа 3.
 • Анализа 4.
 • Математика 3. (физика)
 • Линеарна алгебра и полиноми
 • Топологија 1.
 • Топологија 2.
 • Диференцијалне једначине
 • Нацртна и компјутерска геометрија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. М. Muzika Dizdrević, M. Timotijević, R. Živaljević, Signed Polyomino Tillings By n-in-Line Polyominos and Gröbner Bases, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE Nouvelle série, tome 99(113) (2016), 31–42
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат број 174304: Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Алгебарска топологија, Тополошка комбинаторика, Дискретна и рачунарска топологија

Home Page