Глишић др Радмила

Глишић др Радмила Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Биологија ћелија и ткива
Кабинет: А-III-2а Дипломирала: 1986. године
Email: radmila.glisic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1993. године
Телефон: 034 336 223 лок. 303 Докторирала: 2003. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биологија ћелије
 • Методе истраживања ћелија и ткива
 • Биоетика
 • Огледи у настави биологије
 • Манипулација ћелијама и ткивима
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Glišić, R., Koko, V., Cvijić, G., Čakić-Milošević, M., Obradović, J. (2011) Cholecystokinin-producing (I) cells of intestinal mucosa in dexamethasone-treated rats. Regulatory Peptides, 171(1-3): 6-10.
 2. Koko V., Glišić, R., Todorović V., Drndarević N., Mitrović O. (2008) Glucose-dependent insulinotropic polypeptide producing – K cells in dexamethasone-treated rats. Journal of Microscopy - Оxford, 232:493-497.
 3. Glišić, R., Koko, V., Todorović, V., Drndarević, N., Cvijić, G. (2006) Serotonin-producing enterochromaffin (EC) cells of gastrointestinal mucosa in dexamethasone-treated rats. Regulatory Peptides, 136:30-39.
 4. Koko V., Todorović V., Drndarević N., Glišić, R., Nedeljković M., Nikolić A. (2001) Pancreatic polypeptide (PP) cells of rat pancreas after chronic ethanol feeding. Ind. J. Exp. Biol., 39(5): 416-424.
 5. Koko, V., Todorović, V., Nikolić, J. A., Glišić, R., Čakić, M., Lačković, V., Petronijević, Lj., Varagić, J., Janić, B., Radovanović, J., Laban, A. (1995) Rat pancreatic B-cells after chronic alcohol feeding. A morphometric and fine structural study. Histol. Histopath. 10: 325-337.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Истраживања дејства лекова на функцију мозга и неуроендокрини систем (1990-1995), 1305-G
 • Дифузни неуроендокрини систем и еуроендокрино-имунолошка осовина у онтогенези, онкогенези, стресу и при апликацији различитих фармака (1996-2000), 13 M 13
 • Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуро-ендокрино-имунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта (2001-2004), 1752
 • Higher Education Reform of Biological Sciences (HERBS), (2006-2009), EU Tempus JEP 40094 2005
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Стереолошка и ултраструктурна анализа ћелија панкреаса и гастроинтестиналног тракта које припадају дифузном неуроендокрином систему, у условима експериментално индукованог diabetes mellitus-а независног од инсулина (тип 2) и након примене различитих фармака. Испитивање способности појединих биљних хиперакумулаторских врста да усвајају различите метале и анализа њихове потенцијалне употребе у биоремедијацији.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English