Јавне набавке 2020. година

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020 за јавну набавку добара - средства за хигијену


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020 за јавну набавку услуга - штампање часописа и практикума


Архива