Јавне набавке 2021. година

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка бр. JN-1/2021 за јавну набавку услуга - штампање часописа ''Kragujevac Journal of Mathematics'' за 2021. годину за потребе Факултета


Архива