Јавне набавке 2024. година


ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ БРОЈ 2.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ