Петровић др Виолета

Петровић др Виолета Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: В-I-4 Дипломирала: 1997. године
Email: violeta.petrovickg@gmail.com Магистрирала: 2003. године
Телефон: 336 223 лок. 335 Докторирала: 2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Електроника 1
 • Електроника 2
 • Архитектура рачунара 1
 • Методика наставе физике
 • Методика наставе информатике
 • Историја физике (вежбе)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. V. Petrović, T. Miladinović, V. Ristić, Single and double tunneling ionization of the noble gases exposed to a linearly or circularly polarizes laser field, Romanian Reports in Physics, 66, No 4, 929-938 (2014);
 2. Tatjana B. Miladinović, Violeta М. Petrović, Relativistic angular distribution of photoelectrons in the tunneling ionization of atoms by a linearly polarized laser field, Brazilian Journal of Physics, 45, No. 2, 251 – 257(2015);
 3. Tatjana B. Miladinović, Violeta М. Petrović, Behavior of the relativistic angular and energy distributions of atoms exposed to a strong and low-frequency circularly polarized laser field, Chinese Optics Letters, 13, No. 7, 070005– 4 (2015);
 4. Tatjana B. Miladinović, Violeta М. Petrović, Laser field ionization rates in the barrier-suppression regime, Journal of Russian Laser Research, 36, No. 4, 312 – 319 (2015);
 5. Violeta М. Petrović, Tatjana B. Miladinović, Photoelectrons angular an energy distributions from laser- ionized argon atom, Romanian Journal of Physics, 60, No. 9-10,1450-1461 (2015);
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 171020 „Физика судара и фотопроцеса у атомским (био)молекулским и нанодимензионим системима“; руководилац др Братислав Маринковић.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Јонизациони атомски процеси, до којих долази применом ласерског зрачења широког опсега интензитета и дужина пулса. Проучавање утицаја различитих ефеката на поменуте процесе. Теоријски рад је усмерен на унапређењу постојећих формула (модела) којима се описују механизми јонизације: узимањeм у обзир утицај магнетног поља; укључивањем релативистичких ефеката; узимањем у обзир специфичности просторно временске расподеле ласерског пулса, као и трајање истог; као и развијању нових: одређивање брзине прелаза за случај бихроматског поља и несеквенцијалних механизама јонизације. Примена експертних система у физици.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English