Студенски парламент


Студентски парламент Природно-математичког факултета у Крагујевцу је тело Факултета које чине 32 студента (по 8 са сваког Института) и које представља везу између студената и наставног особља.

Студентски парламент своје активности нарочито усмерава ка испуњавању реалних потреба студената и борби за њихова права.

Парламент делује кроз шест засебних ресора и то:

  • ресор за наставу и науку,
  • ресор за студентски стандард,
  • ресор за културу,
  • ресор за спорт и рекреацију,
  • ресор за међународну сарадњу,
  • ресор за увођење стандарда у борби против корупције.

Ресор за наставу и науку:

Овај ресор делује кроз констатну борбу за побољшање квалитета наставе, бави се унапређењем систематизације градива, побољшањем фонда Факултетске библиотеке и оцењивањем научних радова студената који представљају Факултет на такмичењима.


Ресор за студентски стандард:

Бави се побољшавањем студентског стандарда кроз борбу за поправне колоквијуме, додатне испитне рокове и квалитетном уписном политиком.


Ресор за културу:

Ресор за културу организује концерте, представе, књижевне вечери и изложбе чији су учесници студенти нашег Факултета.


Ресор за спорт и рекреацију:

Ресор се бави селекцијом и организовањем студентских спортских екипа које престављају Факултет на такмичењима као и обезбеђивањем термина за спорт у фискултурној сали и спортских реквизита за све студенте Факултета.


Ресор за међународну сарадњу:

Овај ресор се бави организовањем размене студената Факултета са факултетима из суседних земаља.

Сваки ресор има свог координатора кога бира Студентски парламент.

Избори за Студентски парламент се одржавају сваке године у априлу месецу.

Студентским парламентом тренутно председава Милица Ашанин, студент 4. године Института за хемију.

Студент продекан, Александра Станић, студент 4. године Института за информатику и математику

Контакт: studentski.parlament@pmf.kg.ac.rs

Правилник о раду Студентског парламента

Пословник о раду Студентског парламента