Тракић др Тања

Тракић др Тања Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет:   Дипломирала: 2004. године
Email: tanja.trakic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 262 Докторирала: 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Развиће животиња
 • Педофауна
 • Заштита биодиверзитета
 • Мониторинг земљишне фауне
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Milutinović, T., Milanović, J., Stojanović, M. (2015) Application of species richness estimators for the assessment of earthworm diversity. Journal of Natural History, 49 (5-8): 273-283. (ISSN: 0022-2933; IF- 0.881)
 2. Milutinović, T., Milanović, J., Stojanović, M. (2015) Threat status and distribution of the endemic species Allolobophora kosowensis kosowensis Karaman, 1968 (Oligochaeta, Lumbricidae) in the Balkans. Journal of Natural History, 49 (5-8): 471-481. (ISSN: 0022-2933; IF- 0.881)
 3. Milanović, J., Milutinović, T., Stojanović, M. (2014) Effects of three pesticides on the earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: assessment of mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology, 62: 127-131. (ISSN: 1164-5563; IF- 2.146).
 4. Stojanović, M., Milutinović, T. (2014) The earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of the Pannonian region of Serbia, Vojvodina Province: Zoogeography and Diversity. North-Western Journal of Zoology, 10 (2): 305-313. (ISSN: 1584-9074; IF- 0.869).
 5. Stojanović, M., Milutinović, T. (2013) Checklist of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) from Montenegro: Diversity and biogeographical review. Zootaxa, 3710 (2): 147–164. (ISSN: 1175-5326; IF-1.060).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Тренутно учешће на пројекту III 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Таксономија, екологија, зоогеографија и конзервација фамилије Lumbricidae
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English