др Марина Свичевић

др Марина Свичевић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-27 Дипломирала: 16. 9. 2009. године
Email: marina.svicevic@gmail.com Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 279 Докторирала: 22. 12. 2020. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Рачунарски системи
 • Основи програмирања
 • Структуре података и алгоритми 1.
 • Структуре података и алгоритми 2.
 • Објектно-оријентисано програмирање
 • Методика програмирања
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Stojanovic, M. Svicevic, Dj. Nedic, M. Ivanovic, S. M. Mijailovich. Estimating parameters of a model of thin filament regulation in solution. Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics / Vol. 6 / No. 1, 2012 / pp. 41-55.1820-6530, M53
 2. Srboljub M. Mijailovich, Djordje Nedic, Marina Svicevic, Boban Stojanovic, Michael Regnier, Michael A. Geeves. Dynamic Transient Responses of Muscle Fibers with a Heterogeneous Populations of Isoforms and Mutation. Biophysical Society, Volume 110, Issue 3, Supplement 1, p299a, 16 February 2016
 3. Boban S. Stojanovic, Marina R. Svicevic, Ana M. Kaplarevic­Malisic, Milos R. Ivanovic, Djordje M. Nedic, Nenad D. Filipovic and Srboljub M. Mijailovich, Coupling Finite Element and Huxley Models in Multiscale Muscle Modeling, 15 th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Nov 02­04, 2015, Belgrade, SerbiaМ.Grbović, E.Nešović and A. Pantić: On the second kind twisted surfaces in Minkowski 3-space, International Electronic Journal of Geometry, Vol. 8 No. 2 (2015) 9-20.
 4. A. Kaplarevic­Malisic, M. Ivanovic, B. Stojanovic, M. Svicevic, D. Antonijevic, Employing Phenomenological Model in Load­balancing Optimization of Parallel Multi­scale Muscle Simulations, 15 th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Nov 02­-04, 2015, Belgrade, Serbia
 5. Marina Svicevic, Srboljub M. Mijailovich, Miro Janco, Michael A. Geeves. Myosin Binding to Human Cardiac Thin Filaments Containing Tropomyosin Carrying DCM & HCM Mutations; Fitting of Complex Binding Transients. Biophysical Society, Volume 106, Issue 2, Supplement 1, p769a, 28 January 2014
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат број 174026, под називом Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству, Математички институт САНУ
 • Пројекат број III 044006, под називом Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању, Математички институт САНУ
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Моделирање и симулација

Home Page