Михаиловић др Владимир

Михаиловић др Владимир Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Биохемија
Кабинет: А-I-19a Дипломирао: 2009. године
Email: vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2009. године
Телефон: 336 223 лок. 255 Докторирао: 2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Основне студије:
 • Хемија природних производа
 • Биохемија
Мастер студије:
 • Биохемија 2. са ензимологијом
Докторске студије:
 • Биохемија биљака
 • Биохемија природних антиоксиданата
 • Биохемија хране и исхране
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. V. Mihailović, S. Kreft, E. Tavčar Benković, N. Ivanović, M. S. Stanković, Chemical profile, antioxidant activity and stability in stimulated gastrointestinal tract model system of three Verbascum species, Industrial Crops and Products 89 (2016) 141–151.
 2. V. Mihailović, D. Mišić, S. Matić, M. Mihailović, S. Stanić, M. M. Vrvić, J. Katanić, M. Mladenović, N. Stanković, T. Boroja, M. S. Stanković, Comparative phytochemical analysis of Gentiana cruciata L. roots and aerial parts, and their biological activities, Industrial Crops and Products 73 (2015) 49–62.
 3. V. Mihailović, J. Katanić, D. Mišić, V. Stanković, M. Mihailović, A. Uskoković, J. Arambašić, S. Solujić, M. Mladenović, N. Stanković, Hepatoprotective effects of secoiridoid-rich extracts from Gentiana cruciata L. against carbon tetrachloride induced liver damage in rats, Food & Function 5 (2014) 1795-1803.
 4. V. Mihailović, M. Mihailović, A. Uskoković, J. Arambašić, D. Mišić, V. Stanković, J. Katanić, M. Mladenović, S. Solujić, S. Matić, Hepatoprotective effects of Gentiana asclepiadea L. extracts against carbon tetrachloride induced liver injury in rates, Food and Chemical Toxicology 52 (2013), 83-90.
 5. V. Mihailović, S. Matić, D. Mišić, S. Solujić, S. Stanić, J. Katanić, M. Mladenović, N. Stanković, Chemical composition, antioxidant and antigenotoxic activities of different fractions of Gentiana asclepiadea L. roots extract, EXCLI Journal 12 (2013) 807-823.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа. Пројекат бр. III 43004.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хемија природних производа, Биохемија, Хемијски састав биљака, Биолошкe активности биљака
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English