Стевановић др Јасна

Стевановић др Јасна Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА -  
Кабинет: В-0-14 Дипломирала: 28. 1. 2004. године
Email: jasnas@kg.ac.rs Магистрирала: 27. 9. 2007. године
Телефон: 336 223 локал 327 Докторирала: 3. 7. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Математичка физика 1
 • Математичка физика 2
 • Теоријска механика
 • Примена микрорачунара у физици
 • Физика 1
Основне студије:
 • Квантна оптика
 • Општа теорија релативности
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. V. Ristić, J. Stevanović and M. Radulović, Laser Physics Letters 3 (2006) 298-300.
 2. V. Ristić and J. Stevanović, Laser Physics Letters 4 (2007) 354-356.
 3. V. Ristić and J. Stevanović, Laser Physics 19 (2009) 989-992.
 4. J. Stevanović, T. Miladinović, M. Radulović and V. Ristić, Physica Scripta T149 (2012) 014046.
 5. V. Ristić, M. Radulović, T. Miladinović and J. Stevanović, Nuclear Technology and Radiation Protection 29 (2014) 24-27.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (број пројекта 171021)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Теоријска физика атома и молекула, интеракција ласерског зрачења умереног интензитета са материјом, процеси тунелне и надбаријерне јонизације
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English