СТУДЕНТСКИ ПОРТАЛ - ИНДЕКСУслед новонастале ситуције, обука за приступе студентским порталима неће бити организована у виду обуке и предавања, као ранијих година. Комплетна упутсва и процедуре се налазе на линковима у прилогу.

Пријаве проблема у приступу Порталу, захтеве за исправку личних података и питања везана за Портал слати на адресу studentski.portal@pmf.kg.ac.rs.


Студентски портал - Индекс студенту омогућава:

Од децембарског испитног рока школске 2018/2019 пријава испита се спроводи електронским путем, преко Студентског портала.

Активирање налога на Студентском порталу је ОБАВЕЗНО за све студенте. (Упутсво за отварање налога.)

Презентацију са обуке одржане 28. 11. 2018.

Отварање налога

За потребе отварања појединачних налога неопходно је да студенти доставе своје e-mail адресе.

Почевши од школске 2019/2020. студети који се уписују на Факултет тражену адресу достављају при упису.

Студенти уписани пре школске 2019/2020. године доставу адресе врше лично на шалтеру Студентске службе, уз индекс.

Додатне информације и пријава грешака

Пријаве проблема у приступу Порталу, захтеве за исправку личних података и питања везана за Портал слати на адресу studentski.portal@pmf.kg.ac.rs.