др Оливера Милошевић-Ђорђевић

др Оливера Милошевић-Ђорђевић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Генетика и еволуција
Кабинет:   Дипломирала: 1985. године
Email: olivera@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 034 300 255 Докторирала: 1993. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи генетике са генотоксикологијом, Екологијa
 • Цитогенетика Биологијa
Мастер студије:
 • Хумана и медицинска генетика, Биологија-Молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Виши курс генетике, Биологија
 • Хумана и медицинска генетика, Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Radović Jakovljević M, Grujičić D, Tubić Vukajlović J, Marković A, Milutinović M, Stanković M, Vuković N, Vukić M, Milošević-Djordjević O. In vitro study of genotoxic and cytotoxic activities of methanol extracts of Artemisia vulgaris L. and Artemisia alba Turra. South African Journal of Botany, 2020, vol 132: 117-126. ISNN 0254-6299
 2. Grujičić D, Marković A, Tubić Vukajlović J, Stanković M, Radović Jakovljević M, Ćirić A, Djordjević K, Planojević N, Milutinović M, Milošević-Djordjević O. Genotoxic and cytotoxic properties of two medical plants (Teucrium arduini L. And Teucrium flavum L.) in relation to their polyphenolic content. Mutat. Res. 2020, vol 852, 503168, ISNN 1383-5718
 3. Savić B, Stanojlović S, Haži-Milić M, Djonović N, Milošević-Djordjević O, Milisavljević F, Stojković M, Pajević S. IL28B genetic variations in patients with recurrent Herpes simplex keratitis. Medicina, vol 55, 2019, 642, ISSN 1010-660X
 4. Mihaljević O, Živančević-Simonović S, Milošević-Djordjević O, Djurdjević P, Jovanović D, Todorović Ž, Grujičić D, Radović-Jakovljević M, Tubić J, Marković A, Paunović M, Stanojević-Pirković M, Marković S. Apoptisis and genome insatility in children with autoimmune diseases. Mutagenesis, Vol 33 (5-6), 2018, 351–357. ISSN: 0267-8357.
 5. Milošević Djordjević O, Radović Jakovljević M, Marković A, Stanković M, Ćirić A, Marinković D, Grujičić D. Polyphenolic contents of Teucrium polium L. and Teucrium scordium L. associated with their protective effects against MMC-induced chromosomal damage in cultured human peripheral blood lymphocytes. Turkish Journal of Biology, 2018, vol 42, 152-162. ISSN: 1300-0152.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Истраживач је на пројектима МПНТР РС од 2001. године.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Aктивно се бави научно-истраживачким радом у области Генетикe. Објављени резултати истраживања су од значаја за процену улоге генетичког материјала у различитим патолошким стањима код људи, посебно у малигним болестима, аутоимунским болестима и инфертилитету. Велики део истраживачког рада усмерен је на изучавање ефекaта ординиране терапије на генетички материјал пацијената у различитој животној доби и репаративне способности ДНК. Посебан аспект истраживачког рада је in vitro испитивање утицаја синтетичких и природних биоактивних супстанци на соматске ћелије здравих људи у појединачном и комбинованом тертману у циљу процене синергистичког /антимутагеног дејства.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English