Милошевић-Ђорђевић др Оливера

Милошевић-Ђорђевић др Оливера Редовни професор  
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Генетика и еволуција
Кабинет:   Дипломирала: 1985. године
Email: olivera@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 034 300 255 Докторирала: 1993. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи генетике са генотоксикологијом, Екологијa
 • Цитогенетика Биологијa
Мастер студије:
 • Хумана и медицинска генетика, Биологија-Молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Виши курс генетике, Биологија
 • Хумана и медицинска генетика, Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Milošević Djordjević O., Stošić I., Grujičić D., Banković D., Arsenijević S. (2011): Cervical Precancerous lesions-chromosomal instability in peripheral blood lymphocytes in relation to lesion stage, age and smoking habits. Acta Obstet Gynecol Scand, 2011, 90, 1082-1087. ISSN: 1600-0412
 2. Arsenijević S, Ljujić B, Stošić I, Grujičić D, Marinković D and Milošević- Djordjević O. (2013) Polymorphisms of the GSTT1 and GSTM1 genes in women of central Serbia-absence of association with uterine myoma. Archives of Biological Science, Belgrade, 65 (2), 415-420. ISSN: 0354-4664.
 3. Vrndić O, Milošević-Djordjević O., Mijatović Teodorović Lj, Jeremić M, Stošić I, Grujičić D, Živančević Simonović S.(2013) Correlation between micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and retention of 131-I in thyroid cancer patients. Tohoku J. Exp. Med., 229, 115-124. ISSN: 0040-8727.
 4. Milošević-Djordjević O, Stošić I., Stanković M, Grujičić D. (2013) Comparative study of genotoxicity and antimutagenicity of methanolic extracts from Teucrium chamaedrys and Teucrium montanum in human lymphocytes using micronucleus assay. Cytotechnology, 65 (5) 863-869. ISSN: 0920-9069.
 5. Stošić I, Grujičić D, Arsenijević S, Brkić M, Milošević-Djordjević O. (2014) Glutathione S transverase T1 and M1 polymorpisms and risk for uterine cervical lesions in women from central Serbia. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol 15 (7):3201-3205. ISBN: 1513-7368.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Истраживач је на пројектима МПНТР РС од 2001. године.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Aктивно се бави научно-истраживачким радом у области Генетикe. Објављени резултати истраживања су од значаја за процену улоге генетичког материјала у различитим патолошким стањима код људи, посебно у малигним болестима, аутоимунским болестима и инфертилитету. Велики део истраживачког рада усмерен је на изучавање ефекaта ординиране терапије на генетички материјал пацијената у различитој животној доби и репаративне способности ДНК. Посебан аспект истраживачког рада је in vitro испитивање утицаја синтетичких и природних биоактивних супстанци на соматске ћелије здравих људи у појединачном и комбинованом тертману у циљу процене синергистичког /антимутагеног дејства.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English