Уверење о акредитацији свих студијских програма на факултету

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем студената за који су студијски програми акредитовани.

Студијски програм Број студената Број уверења Датум УВЕРЕЊЕ
Основне академске студије (ОАС)
ОАС Математике (240ESPB) 50 612-00-00285/9/2019-03 21. 9. 2020.
ОАС Информатике (240 ESPB) 70 612-00-00108/9/2018-03 18. 6. 2019.
ОАС Физике (240 ESPB) 25 612-00-00294/9/2018-03 17. 9. 2019.
ОАС Хемије (240 ESPB) 65 612-00-00295/9/2018-03 17. 9. 2019.
ОАС Биологије (240 ESPB) 35 612-00-03056/2016-06/1 10. 2. 2017.
ОАС Екологије (240 ESPB) 40 612-00-03056/2016-06/2 10. 2. 2017.
ОАС Психологије (240 ESPB) 30 612-00-00919/2017-06 8. 12. 2017.
ОАС Инжењерство заштита животне средине (240 ESPB) 40 612-00-00032/5/2021-03 14. 5. 2021.
Мастер академске студије (МАС)
МАС Математике 60 ESPB 30 612-00-00315/8/2022-03 25. 4. 2023.
МАС Информатике (60 ESPB) 30 612-00-00296/9/2018-03 18. 6. 2019.
МАС Информационе технологије (60 ESPB) 35 612-00-00297/6/2019-03 24. 9. 2019.
МАС Физике (60 ESPB) 15 612-00-00297/9/2018-03 17. 9. 2019.
МАС Хемије (60 ESPB) 50 612-00-00298/9/2018-03 17. 9. 2019.
МАС Биологије (60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06/3 10. 2. 2017.
МАС Екологије (60 ESPB) 20 612-00-03056/2016-06/4 10. 2. 2017.
МАС Молекуларна биологија  и физиологија (60 ESPB) 20 612-00-00017/9/2022-03 30. 5. 2022.
Докторске академске студије (ДАС)
ДАС Математике (180 ESPB) 5 612-00-00073/5/2021-03 29. 10. 2021.
ДАС Рачунарских наука (180 ESPB) 5 612-00-00072/5/2021-03 29 .10. 2021.
ДАС Докторска школа математике (180 ESPB) 20 612-00-00696/2/2016-06 10. 6. 2016.
ДАС Физике (180 ESPB) 5 612-00-00030/7/2020-03 22. 10. 2020.
ДАС Хемије (180 ESPB) 10 612-00-00031/7/2020-03 22. 10. 2020.
ДАС Биологије(180 ESPB) 12 612-00-00029/7/2020-03 22. 10. 2020.