Уверење о акредитацији свих студијских програма на факултету


Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем студената за који су студијски програми акредитовани.


Основне академске студије (ОАС)
Број студената
Број уверења
Датум

ОАС Математике (240ESPB)
50
612-00-00285/9/2019-03
21. 9. 2020.

ОАС Информатике (240 ESPB)
70
612-00-00108/9/2018-03
18. 6. 2019.

ОАС Физике (240 ESPB)
25
612-00-00294/9/2018-03
17. 9. 2019.

ОАС Хемије (240 ESPB)
65
612-00-00295/9/2018-03
17. 9. 2019.

ОАС Биологије (240 ESPB)
35
612-00-03056/2016-06/1
10. 2. 2017.

ОАС Екологије (240 ESPB)
40
612-00-03056/2016-06/2
10. 2. 2017.

ОАС Психологије (240 ESPB)
30
612-00-00919/2017-06
8. 12. 2017.

ОАС Инжењерство заштита животне средине (240 ESPB)
40
612-00-00032/5/2021-03
14. 5. 2021.Мастер академске студије (МАС)
Број студената
Број уверења
Датум

МАС Математике 60 ESPB
30
612-00-00315/8/2022-03
25. 4. 2023.

МАС Информатике (60 ESPB)
30
612-00-00296/9/2018-03
18. 6. 2019.

МАС Информационе технологије (60 ESPB)
35
612-00-00297/6/2019-03
24. 9. 2019.

МАС Физике (60 ESPB)
15
612-00-00297/9/2018-03
17. 9. 2019.

МАС Хемије (60 ESPB)
50
612-00-00298/9/2018-03
17. 9. 2019.

МАС Биологије (60 ESPB)
20
612-00-03056/2016-06/3
10. 2. 2017.

МАС Екологије (60 ESPB)
20
612-00-03056/2016-06/4
10. 2. 2017.

МАС Молекуларна биологија и физиологија (60 ESPB)
20
612-00-00017/9/2022-03
30. 5. 2022.Докторске академске студије (ДАС)
Број студената
Број уверења
Датум

ДАС Математике (180 ESPB)
5
612-00-00073/5/2021-03
29. 10. 2021.

ДАС Рачунарских наука (180 ESPB)
5
612-00-00072/5/2021-03
29 .10. 2021.

ДАС Докторска школа математике (180 ESPB)
20
612-00-00696/2/2016-06
10. 6. 2016.

ДАС Физике (180 ESPB)
5
612-00-00030/7/2020-03
22. 10. 2020.

ДАС Хемије (180 ESPB)
10
612-00-00031/7/2020-03
22. 10. 2020.

ДАС Биологије(180 ESPB)
12
612-00-00029/7/2020-03
22. 10. 2020.Кратак програм студија
Број студената
Број уверења
Датум

Руковалац дивљим животињама у специфичним условима
20
612-00-00071/24/2024-06
24. 4. 2024.