др Милица Грбовић Ћирић

др Милица Грбовић Ћирић Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-23 Дипломирала: 2009. године
Email: milica.grbovic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 297 Докторирала:  4. 7. 2020. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Елементарна геометрија са тригонометријом
 • Геометрија
 • Нееуклидске геометрије
 • Диференцијална геометрија
 • Одабрана поглавља геометрије
 • Математика 1. (за студенте хемије)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. М.Grbović, E. Nešović: Some relations between rectifying and normal curves in Minkowski 3-space, Mathematical Communications, Vol. 17, No. 2, (2012), 655-664.
 2. М.Grbović, E. Nešović, K. Ilarslan: On null and pseudo null Mannheim curves in Minkowski 3-space, Journal of geometry, Vol. 105, No. 1, (2014) 177-183.
 3. М.Grbović, E.Nešović and A. Pantić: On the second kind twisted surfaces in Minkowski 3-space, International Electronic Journal of Geometry, Vol. 8 No. 2 (2015) 9-20.
 4. М.Grbović, E. Nešović, K. Ilarslan: On generalized null Mannheim curves in Minkowski space-time, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.) 99 (113) (2016), 77-98.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 174012-Геометрија, образовање и визуализација са применама
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Диференцијална геометрија (Семи – Риманове подмногострукости у семи – еуклидским просторима)

Home Page