Уверење о акредитацији као високошколској установи

Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе 2014.
Уверење о акредитацији Факултета као високошколске установе 2009.