др Невена Ђукић

др Невена Ђукић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Биохемија
Кабинет: А-I-4 Дипломирала: 1989. године
Email: nevenа@kg.аc.rs Магистрирала: 1996. године
Телефон: 336 223 локал 263 Докторирала: 2004. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биохемија
 • Експериментална биохемија
 • Биохемија ћелије
 • Фитохемија
Мастер студије:
 • Ензимологија
Докторске студије:
 • Биохемија хране и исхране
 • Изабрана поглавља из биохемије
 • Виши курс еколошке биохемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Đukić, N., Knežević, D., Novoselskaya-Dragovich, Yu A. (2007): Polymorphism of Gli-A1 alleles and quality properties in 21 durum wheat genotypes. Cereal Research Communications. 35/2. pp. 345-348. ISSN 0133-3720 DOI: 10.1556/CRC.35.2007.2.45
 2. Đukić, N. (2008): Effect of nitrogen nutrition to chlorophyll content in wheat (Triticum aestivum L.) Cereal Research Communications. 36/2. (1267-1270). ISSN 0133-3720 DOI: 10.1556
 3. Knezevic D., Djukić N., Paunović A., Madić M. (2009): Amino acid contents in grains of different winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Cereal Research Communications. Vol. 37, (647-650) ISSN 0133-3720. DOI: 10.1556
 4. Đukić, N., Knežević, D., Zečević (2008): Genetic determination of technological quality in Triticum durum. Periodicum biologorum. Vol. 110, No 3. (285-289); ISSN 0031-5362; UDC57:61.
 5. Đukić, N., Knežević, D., Horvat, D., Živančev, D., Torbica, A. (2011): Similarity of Cultivars of Wheat (Triticum durum) on the Basis of Composition of Gliadin Alleles. Genetika, Vol. 43 No. 3, pp. 527-536. UDC 575:634.11; DOI 0.2298/GENSR 1103527D; ISSN 0534-0012.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • (ТП 31092): „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима“ (01.01.2011. –2016)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биохемија стрних жита. Изучавање нутритивне вредности семена стрних жита: анализe хемијског састава присутних компоненти (резервних и биохемијски активних протеина, аминокиселински састав); анализе угљених хидрата, дијеталних влакана (β-глукана и целулозе); анализе антиоксиданса - фитинске киселине, хлорофила, каретеноида и других. Идентификација специфичних протеина одговорних за отпорност на факторе стреса.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English