др Виолета Марковић

др Виолета Марковић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Органска хемија
Кабинет: Б-I-4а Дипломирала: 2008. године
Email: markovicvioleta@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 300 263 лок. 359 Докторирала: 22. 6. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Слободно-радикалске реакције
  • Хемија животне средине
Мастер студије:
  • Интермедијери у органској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Marković S., Joksović M.D., Bombicz P., Leovac V. M., Marković V., Joksović Lj., Theoretical study on structural and mechanistic aspects of synthesis of a 3-aminopyrazole derivative. Tetrahedron 2010 August: 66: 6205-6211.
  2. Marković V., Janićijević A., Stanojković T., Kolundžija B., Sladić D., Vujčić M., Janović B., Joksović Lj., Djurdjević P. T., Todorović N., Trifunović S., Joksović M. D., Synthesis, cytotoxic activity and DNA-interaction studies of novel anthraquinone–thiosemicarbazones with tautomerizable methylene group. Europ J Med Chem. 2013 June: 64: 228-238.
  3. Marković V., Debeljak N., Stanojković T., Kolundžija B., Sladić D., Vujčić M., Janović B., Tanić N., Perović M., Tešić V., Antić J., Joksović M.D., Anthraquinone-chalcone hybrids: Synthesis, preliminary antiproliferative evaluation and DNA-interaction studies. Eur J Med Chem. 2015 January: 89: 401-410.
  4. Kolundžija B., Marković V., Stanojković T., Joksović Lj., Matić I., Todorović N., Nikolić M., Joksović M. D., Novel anthraquinone based chalcone analogues containing an imine fragment: Synthesis, cytotoxicity and anti-angiogenic activity. Bioorg Med Chem Lett. 2014 January: 24(1): 65-71.
  5. Marković V., Joksović M. D., "On water" synthesis of N-unsubstituted pyrazoles: semicarbazide hydrochloride as an alternative to hydrazine for preparation of pyrazole-3-carboxylate derivatives and 3,5-disubstituted pyrazoles. Green Chem. 2015 February: 17: 842-847.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English