Избори у наставна звања

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И АНАГАЖОВАЊУ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Правилник о извођењу приступних предавања 2016. година
Правилник о ужим научним областима Факултета 2020. година