Избори у наставна звања

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА

Правилник о условима за избор наставника 2016. година
Правилник о извођењу приступних предавања 2016. година
Правилник о ужим научним областима Факултета 2020. година
Одлука о ангажовању особља без наставног звања 2019. година
Одлука о процедури избора наставника из других начних институција који учествују у реализацији докторских студија 2019. година