Избори у наставна звања


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И АНАГАЖОВАЊУ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И АНГАЖОВАЊУ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА 2016. ГОДИНА

ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА ФАКУЛТЕТА 2020. ГОДИНА

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ОСОБЉА БЕЗ НАСТАВНОГ ЗВАЊА 2019. ГОДИНА

ОДЛУКА О ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА НАСТАВНИКА ИЗ ДРУГИХ НАЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 2019. ГОДИНА